Impressum

Home

Impressum

Wydawca:

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

Tel.: +49 228 882-0; Fax: +49 228 882-444
E-Mail: postmaster@daad.de
Internet: http://www.daad.de/

Zarząd reprezentujący:
Prezydent DAAD prof. dr  Margret Wintermantel


Sąd rejestrowy w Bonn
Numer rejestrowy: VR 2107
Numer Identyfikacji Podatkowej: DE122276332

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z Ustawą o elektronicznych usługach komunikacyjnych i informatycznych: dr Dorothea Rüland

Odpowiedzialność prawna:
Przedstawicielstwo DAAD przykłada wszelkich starań, aby treści zawarte na tej stronie internetowej były zawsze aktualne i zgodne z prawdą. Mimo to nie można wykluczyć ewentualnych błędów. DAAD nie ponosi odpowiedzialności prawnej za aktualność, merytoryczną poprawność, jak i kompletność informacji umieszonych na stronie Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, chyba że ewentualne błędy zostały popełnione umyślnie lub spowodowane rażącym niedbalstwem. Dotyczy to ewentualnych szkód materialnych i niematerialnych poniesionych przez osoby trzecie korzystające z treści tej strony internetowej.
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej nie akceptuje i nie przyjmuje odpowiedzialności związanej z zawartością stron internetowych, do których prowadzą linki umieszczone na tej stronie. Za treść tychże stron odpowiedzialni są wyłącznie ich właściciele.

Projekt oraz oprogramowanie strony:

snoopmedia GmbH
Hohe Str. 93
D-53119 Bonn
Tel.: +49 228 24 99 670; Fax +49 228 24 99 699
E-Mail: info@snoopmedia.com
Internet: http://www.snoopmedia.com/


Herausgeber:

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

Tel.: +49 228 882-0; Fax: +49 228 882-444
E-Mail: postmaster@daad.de
Internet: http://www.daad.de

Vertretungsberechtigter Vorstand:
Präsidentin Univ. - Prof. Dr. rer. nat. Margret Wintermantel

Registergericht Bonn
Registernummer VR 2107
Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332

Inhaltlich verantwortlich gemäß Telemediengesetz (TMG): Dr. Dorothea Rüland

Haftungshinweis:
Die DAAD-Außenstelle Warschau ist bemüht, ihr Webangebot stets aktuell und inhaltlich richtig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Der DAAD übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie die Vollständigkeit der in dem Webangebot der AS Warschau eingestellten Informationen, es sei denn Fehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Webangebots verursacht werden.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Konzeption, Design und Programmierung:

snoopmedia GmbH
Hohe Str. 93
D-53119 Bonn
Tel.: +49 228 24 99 670; Fax +49 228 24 99 699
E-Mail: info@snoopmedia.com
Internet: http://www.snoopmedia.com