Byli stypendyści DAAD

Home

Byli stypendyści DAAD

Programy dla byłych stypendystów DAAD

Cele

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej uważa zakończenie stypendium za początek długotrwałego i aktywnego kontaktu ze swoimi byłymi stypendystami. Wytyczone cele to:

  • utrzymywanie kontaktów z byłymi stypendystami;
  • wspieranie utrzymywania kontaktów byłych stypendystów między sobą;
  • zacieśnianie wymiany między Niemcami i krajami partnerskimi na szczeblu akademickim, a tym samym wspieranie procesu umiędzynarodowienia niemieckich uczelni;
  • przekazywanie przyszłym stypendystom DAAD doświadczeń i wiedzy zdobytej przez stypendystów DAAD w czasie pobytów studyjnych i badawczych w Niemczech
  • regularny przekaz informacji o nowych zjawiskach i trendach w zakresie szkolnictwa wyższego, szczególnie w Niemczech, skierowany do byłych stypendystów DAAD

Dalsze informacje na temat programów i wpsółpracy z byłymi stypendystami DAAD znajdą Panstwo tutaj.Indywidualne programy dla byłych stypendystów DAAD

Bezpłatny serwis E-Mail

Stypendyści DAAD i byli stypendyści DAAD mogą nieodpłatnie otrzymać adres E-mail z końcówką xxx@daad-alumni.de. Serwis ten ma na celu ułatwienie komunikacji między obecnie przebywającymi w Niemczech i byłymi stypendystami DAAD, a w przyszłości służyć DAAD do przekazywania Państwu informacji o nowościach i ofertach. Adres ten może pełnić rolę jedynego adresu E-Mail do całej korespondencji elektronicznej, albo mogą Państwo przekierować wpływające tam wiadomości na inny używany dotąd adres E-mail.

Szczegółowe informacje (w języku niemieckim) znajdą Państwo tutaj.


Publikacje: Magazyn byłych stypendystów "Letter"

Trzy razy w roku ukazuje się "DAAD-Letter" – bezpłatny biuletyn dla zagranicznych byłych stypendystów DAAD. Przekaz informacji koncentruje się na nowych zjawiskach i tendencjach w polityce uczelnianej i naukowej Niemiec jak również na działalności stypendialnej DAAD. Wersja elektroniczna "DAAD-Letter" zawiera skróty poszczególnych artykułów.

Prenumeratę magazuny "DAAD-Letter" mogą Państwo zamówić pod adresem: alumni@daad.de

DAAD wydała również broszurę informacyjna skierowaną do byłych stypendystów. Broszura dostępna jest w j. niemieckim lub j.angielskim.


Forum byłych stypendystów DAAD

Forum byłych stypendystów DAAD Alumni-Forum dostępne jest dla wszystkich stypendystów, lektorów i nauczycieli akademickich w trakcie lub po zakonczeniu stypendium DAAD. Daje ono możliwość nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń, prowadzenia eksperckich rozmów, zamiany mieszkań, oferowania miejsc na praktyki, zapoznania się ze sprawozdaniami innych stypendystów lub po prostu zwyklej rozmowy na czacie. Aby uzyskać dostęp do tego zabezpieczonego forum muszą Państwo zalogować się na stronie https://alumni.daad.de/profil/login podając swój numer identyfikacji osobowej (PKZ).

Kontakt: alumni-forum@daad.de


Powtórne stypendia dla byłych stypendystów

Osoby, które odbyły stypendium DAAD trwające min. 7 miesięcy oraz byli stypendyści rządowi, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD, mogą ubiegać się o powtórne stypendium DAAD. Stypendium ma na celu umożliwienie przeprowadzenia programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. 

Również byli stypendyści, którzy nie pracują naukowo, mogą aplikować o przyznanie powtórnego stypendium DAAD na przeprowadzenie projektu badawczego lub zawodowego w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.


Alumniportal Deutschland

"Alumniportal Deutschland" jest ogólnodostępną platformą internetową skierowaną do osób, które studiowały, prowadziły badania naukowe lub pracowały w Niemczech lub niemieckiej jednostce naukowej/przediębiorstwie za granicą.
"Alumniportal Deutschland" daje możliwość kontaktu z byłymi stypendystami z całego świata, umożliwia wymianę doświadczeń, dzielenie się fachową wiedzą, otwiera możliwości nawiązania współpracy między byłymi stypendystami, organizacjami i przedsiębiorstwami.

Rejestracja oraz korzystanie z portalu są bezpłatne. Więcej informacji tutaj.Grupowe programy dla byłych stypendystów DAAD

Integracja byłych stypendystów DAAD poprzez stowarzyszenia stypendystów

Na świecie istnieje 120 Stowarzyszeń byłych stypendystów DAAD. Od 2003 roku działa w Polsce Stowarzyszenie Stypendystów DAAD w Polsce. Jego członkowie są dla DAAD szczególnie ważnymi partnerami. Łączy ich wszystkich doświadczenie odbytego pobytu studyjnego lub badawczego na jednej z niemieckich uczelni. Ponadto są oni ekspertami w sprawach wymiany między Polską a Niemcami, gdyż znają zarówno polski jak i niemiecki system edukacyjny i społeczny. DAAD cieszy się, jeśli młodzi stypendyści bezpośrednio po powrocie ze stypendium nawiązują kontakt ze stowarzyszeniem stypendystów w danym kraju, aby wnieść do jego aktywności nowe wrażenia z Niemiec. 

DAAD może wesprzeć działające na całym świecie stowarzyszenia w organizacji różnych przedsięwzięć, jeśli wśród uczestników tych przedsięwzięć znajdzie się większa liczba byłych stypendystów. Na wsparcie mogą liczyć:

  • zainicjowane przez stowarzyszenia seminaria na płaszczyźnie akademickiej mające na celu podnoszenie kwalifikacji z danej dziedziny
  • imprezy zakładające poradnictwo dla studentów i przygotowanie do pobytu stypendialnego za granicą
  • seminaria skierowane do powracających do kraju ojczystego zagranicznych absolwentów niemieckich uczelni
  • imprezy mające na celu utrzymywanie kontaktów z niemieckimi stypendystami

Szczegółowe informacje o wspieraniu działalności stowarzyszeń stypendystów oraz odpowiednie formularze aplikacyjne (w języku niemieckim) znajda Państwo tutaj.


Seminaria dla byłych stypendystów

Co roku w różnych krajach DAAD organizuje dla swoich byłych stypendystów specjalistyczne bądź interdyscyplinarne seminaria. Trzy największe spotkania byłych stypendystów DAAD w Polsce odbyły sie we Wrocławiu (2003), w Warszawie (2006) i w Krakowie (2011). Oprócz tego co roku organizowane są przez Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie lub przez lektorki/lektorów DAAD w Polsce liczne regionalne spotkania Alumni.