Studia w Niemczech

Home

Kwestie do wyjaśnienia przed wyjazdem do Niemiec

Lista kontrolna. Planując studia w Niemczech należy wyjaśnić następujące zagadnienia:

Kierunek i miejsce studiów 

 • Gdzie mogę w Niemczech studiować wybrany przeze mnie kierunek studiów? Jak mogę znaleźć interesujące mnie studia np. studia typu Master bądź doktoranckie?
 • Jaki rodzaj szkoły jest dla mnie odpowiedni: uniwersytet, uniwersytet nauk stosowanych (tzw. Fachhochschulen/Universities of applied Sciences)

Przydatne informacje znajdą Państwo na podstronach:

a także na stronach: www.study-in.de, www.hochschulkompass.de.Finansowanie studiów

 • Jak mogę sfinansować studia? Jakie są miesięczne koszty utrzymania w Niemczech?
 • Jaka jest oferta stypendialna? Jakie wymagania muszę spełnić, aby otrzymać stypendium? Jak i gdzie mogę się ubiegać o stypendium?

Przydatne informacje znajdą Państwo na podstronach:

oraz na stronach:https://www.study-in.de/de/leben/job-geld/, www.daad.de/deutschland/de/.Znajomość języków obcych

 • Czy muszę zdać egzamin językowy dopuszczający do studiów w Niemczech (tzw. DSH)? Jakie inne certyfikaty są uznawane? Gdzie mogę przed podjęciem studiów uczęszczać na kurs języka niemieckiego?
 • Czy wybrany kierunek mogę studiować również w języku angielskim? Jakie muszę mieć certyfikaty z języka angielskiego?
 • Czy wymagana jest znajomość innych języków obcych?

Przydatne informacje znajdą Państwo na podstronie Najczęściej zadawane pytania oraz na stronach: www.study-in.de https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/de/ , www.daad.de/deutschland/de.Warunki dopuszczenia do studiów

 • Jakich terminów muszę przestrzegać?
 • Czy moje dokumenty muszę przesłać do uni-assist?
 • Czy na wybranym przeze mnie kierunku wymagane są egzaminy kwalifikacyjne? Jakie są terminy tych egzaminów?
 • Czy na mój wymarzony kierunek studiów jest ograniczenie w dopuszczeniu do studiów (tzw. Numerus clausus)?Czy ograniczenia w przyjęciu na studia ustala uczelnia indywidualnie, czy regulowane jest to przez kraj związkowy? Czy w tym wypadku o przyjęcie na studia będę ubiegać się bezpośrednio na uczelni czy poprzez fundację Stiftung für Hochschulzulassung

Przydatne informacje znajdą Państwo na podstronie Najczęściej zadawane pytania oraz na stronach: www.uni-assist.dewww.hochschulstart.de.Uznanie egzaminów i dyplomów

 • Czy egzaminy, które zdaję na polskiej uczelni, będą uznane w Niemczech? Czy zostaną mi zaliczone semestry studiów w Polsce?
 • Jak będą przeliczane i uznawane na macierzystej uczelni egzaminy zdane w Niemczech?
 • Czy niemiecki dyplom będzie uznany w Polsce?

Przydatne informacje znajdą Państwo na podstronie Najczęściej zadawane pytania oraz na stronach www.anabin.kmk.org/ i www.anerkennung-in-deutschland.de.Doktorat w Niemczech

 • Czy dyplom ukończenia studiów w Polsce będzie uznany w Niemczech?
 • Jakie dokumenty są wymagane przy aplikacji na wybrane przeze mnie studia doktoranckie?
 • Jaka forma pracy nad dysretacją jest dla mnie odpowiednia: doktorat indywidualny czy w ramach ustrukturyzowanego programu studiów doktoranckich?
 • Który profesor może być promotorem mojej pracy doktorskiej?
 • Jakie są możliwości finansowania pobytu i badań w Niemczech?

Przydatne informacje znajdą Państwo na podstronie Badania naukowe w Niemczech oraz na stronie www.research-in-germany.de.

Jeśli na wyżej wymienionych stronach internetowych nie odnajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, zalecamy kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą wybranej przez Państwa niemieckiej uczelni.