Doktorat i badania naukowe w Niemczech

Home

Doktorat i badania naukowe w Niemczech

Doktoranci i naukowcy z całego świata chętnie korzystają z możliwości kontynuowania kariery i realizowania projektów badawczych w Niemczech. Niemieckie uniwersytety, szkoły wyższe, a także państwowe i prywatne pozauniwersyteckie instytucje naukowe oferują atrakcyjne warunki zatrudnienia, a finansowanie badań wspierają liczne organizacje stypendialne, takie jak np. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) czy Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG). Interesujące możliwości rozwoju zawodowego dla zagranicznych naukowców stwarzają też koncerny przemysłowe oraz średnie przedsiębiorstwa nastawione na innowacyjność i prowadzące intensywną działalność badawczą. Wiele firm ściśle współpracuje z uniwersytetami i instytucjami naukowymi w zakresie realizacji badań i wdrażania nowych technologii.

Informacje dla doktorantów

Znajdą tu Państwo informacje na temat możliwości doktoryzowania się w trybie indywidualnym i w ramach ustrukturyzowanych studiów, przegląd ofert finansowania doktoratu, a także zestawienie najważniejszych wymogów formalnych oraz kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Państwu dobrze zaplanować wyjazd i pobyt w Niemczech.

więcej

Informacje dla młodych naukowców (postdoc)

Osoby po doktoracie mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku typu postdoc lub dofinansowanie projektów badawczych w niemieckich uczelniach, pozauniwersyteckich instytucjach naukowych oraz w przedsiębiorstwach komercyjnych.

więcej

Informacje dla doświadczonych naukowców

Niemieckie instytucje naukowe zapewniają naukowcom z całego świata znakomite warunki do pracy badawczej i dydaktycznej. W tej sekcji znajdą Państwo informacje na temat możliwości realizacji projektów badawczych oraz kontynuacji kariery naukowej w Niemczech.

więcej

Ośrodki badawcze

Niemiecki krajobraz naukowo-badawczy jest bardzo zróżnicowany, obejmuje bowiem m.in. uniwersytety szerokoprofilowe, uczelnie techniczne, pozauniwersyteckie instytucje naukowe, przedsiębiorstwa komercyjne oraz liczne ośrodki badawcze finansowane zarówno z budżetu federalnego, jak i przez poszczególne kraje związkowe. Ogółem w Niemczech działa około 800 instytucji naukowo-badawczych finansowanych ze środków publicznych. Badania naukowe prowadzone są także w centrach badawczo-rozwojowych utrzymywanych przez koncerny przemysłowe.

więcej

Finansowanie badań naukowych

Badania naukowe w Niemczech finansowane są nie tylko ze środków budżetowych, ale także przez różne pozauniwersyteckie instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa komercyjne. Zagraniczni doktoranci i naukowcy mogą ubiegać się o środki na realizację projektów badawczych w wielu instytucjach oferujących różnego rodzaju programy finansowania.

więcej