Studia i życie w Niemczech

Home

Życie w Niemczech

Kilka praktycznych wskazówek na początek

Na co należy zwrócić uwagę po przybyciu do Niemiec? Sprawy do załatwienia w pierwszym tygodniu pobytu w Niemczech:

Inne praktyczne wskazówki na temat "Życia w Niemczech" znajdą Państwo na stronach Centrali DAAD (p. podstrona "Informacje dla obcokrajowców" w j. niemieckim lub angielskim) oraz w publikacji „Kierunek Niemcy”.


Zakwaterowanie

Będąc jeszcze w Polsce powinni Państwo spróbować znaleźć zakwaterowanie na czas swojego pobytu w Niemczech. Szczególnie godny polecenia jest pakiet usług oferowany przez niemiecką organizację prowadząca domy studenckie i stołówki (Studentenwerk). Pakiet ten kosztuje (w zależności od oferty) ok. 1700 euro za semestr i obejmuje m.in. zakwaterowanie przez pierwsze 6 miesięcy pobytu w Niemczech oraz wyżywienie w stołówce studenckiej. Również opłata semestralna, a w wielu przypadkach także koszty biletu okresowego zawarte są w tym pakiecie.


Biuro Współpracy z Zagranicą (Akademisches Auslandsamt)/ Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office)

Po przyjeździe do Niemiec powinni się Państwo zgłosić do Biura Współpracy z Zagranicą lub Biura Współpracy Międzynarodowej (nazwa zależy od uczelni). Jest to ogólnouczelniana jednostka administracyjna, której zadaniem jest koordynowanie wszelkich spraw związanych z relacjami międzynarodowymi utrzymywanymi przez daną uczelnię. Pracownicy tego biura pomogą Państwu nie tylko podczas planowanego pobytu studyjnego, ale także udzielą wsparcia po przyjeździe do Niemiec. Uzyskają Państwo tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące organizacji pierwszych dni pobytu oraz różnych spraw, które należy w tym czasie załatwić np. immatrykulacja oraz pomoc w znalezieniu mieszkania. Biuro to przygotowuje również spotkania integracyjne dla nowo przyjętych zagranicznych studentów.


Ubezpieczenie zdrowotne

Jednym z warunków wpisania się na listę studentów (immatrykulacji) jest zawarcie ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Polscy studenci mogą pozostać przy ubezpieczeniu przez NFZ. Konieczne jest jednak zaświadczenie, że są Państwo ubezpieczeni w Polsce, które trzeba przedłożyć w sekretariacie ds. studenckich podczas immatrykulacji.  Osoby, które chciałyby dodatkowo ubezpieczyć się w Niemczech, powinny w wybranej kasie chorych przedłożyć zaświadczenie o dopuszczeniu do studiów – przysługuje im wówczas ubezpieczenie według stawki przewidzianej dla studentów. Kontakt do prywatnych kas chorych zdobędą Państwo w sekretariacie ds. studenckich danej uczelni.


 Urząd meldunkowy (Einwohnermeldeamt)

Po przybyciu do Niemiec muszą się Państwo zarejestrować we właściwym terytorialnie biurze meldunkowym (Einwohnemeldeamt).  Adresy biur meldunkowych w danym mieście można uzyskać w Biurze Współpracy z Zagranicą. Do zarejestrowania się w biurze meldunkowym potrzebne są:

- dowód osobisty lub paszport,

- umowa najmu lub potwierdzenie wynajęcia mieszkania (jeśli jest wymagane).

Po wypełnieniu formularza meldunkowego wystawiane jest zaświadczenie o zameldowaniu.


Sekretariat ds. studenckich (Studentensekretariat)

Wszystkie wyżej wymienione sprawy urzędowe należy załatwić niezwłocznie po przyjeździe do Niemiec. Z uzyskanymi dokumentami udają się Państwo do sekretariatu ds. studenckich w celu wpisania się na listę studentów (immatrykulacji). Tylko studenci immatrykulowani na danej uczelni mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, złożyć wymagane egzaminy i uzyskać świadectwo ukończenia studiów wyższych. Aby dokonać immatrykulacji niezbędne są:

- formularz immatrykulacyjny,

- zaświadczenie o dopuszczeniu do studiów,

- dowód osobisty,

- świadectwo upoważniające do podjęcia studiów wyższych,

- kilka zdjęć legitymacyjnych,

- zaświadczenie o znajomości języka obcego (niemieckiego lub angielskiego),

- potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech lub zaświadczenie o ubezpieczeniu w Polsce,

- potwierdzenie o zdanym egzaminie językowym dopuszczającym do podjęcia studiów w Niemczech (jeśli dotyczy).


Konto w banku

Osoby studiujące w Niemczech powinny posiadać rachunek rozliczeniowy w jednym z miejscowych banków lub kas oszczędnościowych. Założenie i utrzymanie studenckiego konta jest z reguły bezpłatne. Posiadanie konta umożliwiać będzie regulowanie bieżących należności np. czynsz, opłata semestralna, składki ubezpieczeniowe. Aby założyć konto w banku, potrzebne będą następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport,

- legitymacja studencka,

- zaświadczenie o immatrykulacji lub decyzja o przyjęciu na studia,

- zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Niemiec.