Stypendia

Home

Stypendia DAAD

Informacje ogólne - Stypendia innych organizacji

Stypendia DAAD dla studentów i absolwentów

Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia DAAD dla naukowców i nauczycieli akademickich

Stypendia DAAD dla byłych stypendystów

Programy specjalne DAADStypendia DAAD dla studentów i absolwentów

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia

Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów.
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2016.  
Aplikacja online: Portal DAAD
Formularze do pobrania:
zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni nie ma lektora DAAD)


Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z polskich uczelni

Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki.
Terminy składania wniosków: 1 listopada (na podróże od 1 marca), 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września).
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Formularze do pobrania:
Formularz na podróże grupowe

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

Kandydaci: O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Aplikacja online: Portal DAAD
Formularze do pobrania:
Zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni nie ma lektora DAAD)
Zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (jeśli dotyczy)

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Kandydaci: absolwenci z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury.
Termin składania wniosków:
Kierunki architektoniczne: 30 września 2016
Pozostałe kierunki: 31 października 2016
Miejsce składania wniosków: DAAD, Referat ST21, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Aplikacja online: Portal DAAD
Formularze do pobrania:
Zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni nie ma lektora DAAD)
Zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (jeśli dotyczy)

Fortbildungsstipendien für Graduierte der Germanistik und DaF in Ländern mit deutschen Minderheiten

Bewerber: Sehr gut qualifizierte Graduierte (Bachelor, Diplom, Master) aus den Bereichen Germanistik, Deutsche Philologie, DaF, Deutsch als Muttersprache, Deutsch als Minderheitensprache, Lehramt Deutsch, die nachweislich bereits Erfahrungen in der Deutschausbildung an einer Hochschule oder an einer Schule erworben haben.
Bewerbungstermin: 30. April 2017
Ausschreibung
Allgemeine Informationen
Online-Bewerbung: Portal DAAD
Formulare zum Download: DAAD-Sprachzeugnis (betrifft Hochschulorte ohne DAAD-Lektoren)Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (1-6 miesięcy)

Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Terminy składania wniosków: 15 listopada 2016; 1 maja 2017
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Wskazówki dot. projektu badawczego
Aplikacja online: Portal DAAD
Formularze do pobrania:
Zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni nie ma lektora DAAD)
Zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (jeśli dotyczy)

Stypendia na roczne pobyty badawcze (7-10 miesięcy)

Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Wskazówki dot. projektu badawczego
Aplikacja online: Portal DAAD
Formularze do pobrania:
Zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni nie ma lektora DAAD)
Zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (jeśli dotyczy)


Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech

Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Wskazówki dot. projektu badawczego
Aplikacja online: Portal DAAD
Formularze do pobrania:
Zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni nie ma lektora DAAD)
Zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (jeśli dotyczy)Stypendia DAAD dla naukowców i nauczycieli akademickich

Stypendia na pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich

Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym.
Terminy składania wniosków: 15 listopada 2016; 1 maja 2017
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Aplikacja online: Portal DAAD


Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wnioskodawca: szkoła wyższa lub instytut naukowo-badawczy (wykluczone są wnioski indywidualne).
Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017
Opis programu stypendialnego


Stypendia DAAD dla byłych stypendystów

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
Kandydaci: byli roczni stypendyści DAAD oraz byli stypendyści rządowi, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD
Terminy składania wniosków: 15 listopada 2016; 1 maja 2017
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Programy specjalne DAAD

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
Kandydaci: naukowcy z tytułem naukowym doktora
Opis programu stypendialnego dostępny po wybraniu odpowiedniego programu na stronie: www.funding-guide.de 


Leibniz-DAAD Research Fellowships
Kandydaci: doktoranci i młodzi naukowcy (tzw. postdoc)
Opis programu stypendialnego dostępny po wybraniu odpowiedniego programu na stronie: www.funding-guide.de 


Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.)
Kandydaci: młodzi naukowcy (tzw. postdoc)
Opis programu stypendialnego dostępny po wybraniu odpowiedniego programu na stronie: www.funding-guide.de