Doktorat i badania naukowe w Niemczech

Home

Informacje dla młodych naukowców (posdoc)

W Niemczech istnieją znakomite możliwości realizacji projektu badawczego dla naukowców po doktoracie. Niemieckie uniwersytety, szkoły wyższe, a także państwowe i prywatne pozauniwersyteckie instytucje naukowe oferują atrakcyjne warunki pracy, a finansowanie projektów podoktorskich wspierają liczne organizacje stypendialne, takie jak np. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) czy Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG). Interesujące możliwości rozwoju zawodowego dla osób po doktoracie stwarzają też koncerny przemysłowe oraz średnie przedsiębiorstwa nastawione na innowacyjność i prowadzące intensywną działalność badawczą. Wiele firm ściśle współpracuje z uniwersytetami i instytucjami naukowymi w zakresie realizacji badań stosowanych i wdrażania nowych technologii.

Niezależnie od tego, czy zamierzają Państwo ubiegać się o zatrudnienie na uczelni, w ośrodku badawczym, czy też planują Państwo karierę w biznesie – kluczowe kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji to znakomity doktorat, zaangażowanie i motywacja, jak również koncepcja projektu badawczego dobrze dopasowana do profilu przyszłego pracodawcy.

Szczegółowe informacje na temat możliwości realizacji projektów badawczych w Niemczech dla naukowców po doktoracie dostępne są na stronie: www.research-in-germany.de/junior-researchers (EN)

Doktorat w Niemczech  -  Informacje dla doświadczonych naukowców  -  Instytucje naukowo-badawcze  -  Finansowanie badań naukowych