Doktorat i badania naukowe w Niemczech

Home

Informacje dla doświadczonych naukowców

Wykwalifikowani naukowcy są w Niemczech doceniani i wciąż poszukiwani. W kraju takim jak Niemcy, inwestującym w rozwój nowoczesnych technologii, nauka i wiedza należą do najbardziej kluczowych zasobów gospodarczych. Liczba osób pracujących w Niemczech w sektorze badań naukowych i rozwoju wynosi ok. 530 000. Niemieckie szkoły wyższe zatrudniają ponad 300 000 naukowców na stanowisku profesora, adiunkta, asystenta, pracownika naukowo-dydaktycznego lub nauczyciela akademickiego, w tym ok. 200 000 osób pracujących w pełnym wymiarze godzin. Zagraniczni naukowcy znajdą tu znakomite warunki do pracy badawczej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Oprócz uczelni wyższych, interesujące możliwości zatrudnienia oferują setki działających w Niemczech pozauniwersyteckich instytucji naukowych. Roczne subwencje na działalność naukowo-badawczą koordynowaną przez tego typu instytucje wynoszą ok. 10 miliardów euro, przy czym blisko trzy czwarte tych środków pochłania finansowanie projektów prowadzonych w zakresie nauk przyrodniczych i inżynieryjnych. Niezależnie od tego, czy są to badania zorientowane na zastosowanie czy też badania podstawowe, we współpracy z uczelniami wyższymi, czy też w kooperacji z przemysłem – laboratoria i placówki badawcze w Niemczech realizują badania naukowe na najwyższym międzynarodowym poziomie. Pozauniwersyteckie instytucje naukowe, takie jak Wspólnota im. Helmholtza, Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG), Wspólnota im. Leibniza (WGL), czy Towarzystwo Fraunhofera (FhG), należą do światowej czołówki wśród tego typu organizacji. Odzwierciedla to również skład wielu zespołów badawczych, których członkowie reprezentują różne narodowości i kultury.

Dalsze informacje na temat niemieckich instytucji badawczych znajdą Panstwo tutaj.

Więcej informacji: www.research-in-germany.de/senior-researchers

Doktorat w Niemczech  -  Informacje dla młodych naukowców (postdoc)  -  Instytucje naukowo-badawcze  -  Finansowanie badań naukowych