Wydarzenia

Home

Archiwum


Festyn Letni, 11 czerwca 2014 r.

11 czerwca na tarasie naszego biura na warszawskiej Saskiej Kępie odbył się tradycyjny Festyn Letni Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie. Spotkanie swoją obecnością uświetnili Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Rolf Nikel, oraz przedstawiciele polskich i niemieckich instytucji publicznych i dyplomatycznych, organizacji społecznych i kulturalnych oraz byli i obecni stypendyści DAAD.

Galeria zdjęć


Uroczystość wręczenia potwierdzeń otrzymania stypendium, 27 maja 2014 r

27. maja 2014 roku odbyła się w Ambasadzie Niemiec w Warszawie uroczystość wręczenia dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium tegorocznym stypendystom DAAD.

Gospodarzem uroczystości był Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Rolf Nikel, który skierował do stypendystów słowa powitania i jako trzykrotny stypendysta DAAD docenił wysiłek, jaki włożyli oni w przygotowanie wniosku. Także dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, pan dr Peter Hiller złożył stypendystom w swoim przemówieniu serdeczne gratulacje i zapewnił, iż otrzymanie stypendium DAAD oznacza włączenie do elitarnej grupy akademickiej.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie stypendystom przez Ambasadora Niemiec i dyrektora DAAD w Warszawie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium DAAD.

Dwoje byłych stypendystów, pani Joanna Smalcerz i pan Piotr Łukasik, opowiedziało o własnych doświadczeniach i wrażeniach wyniesionych z pobytu stypendialnego w Niemczech.

Zamykający całą uroczystość poczęstunek umożliwił stypendystom rozmowy w małych grupach na temat swoich planów i oczekiwań wobec pobytu w Niemczech.

Galeria zdjęć


Regionaltreffen der DAAD-Lektorinnen und Lektoren aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik und Slowakische Republik zum Thema „Europa: Erbe und Projekt. Geteilte Erinnerungsorte“ in Łódź, 27.-31. März 2014

Vom 27. bis 31. März 2014 fand in Łódź das Regionaltreffen der DAAD-Lektorinnen und Lektoren aus der Region Ostmitteleuropa statt. Organisiert wurde es von der Zentrale des DAAD in Bonn, von der Außenstelle des DAAD in Warschau und von der DAAD-Lektorin Gudrun Heidemann an der Universität Łódź. Die Tagung fand im Konferenz- und Seminarzentrum der Universität statt.

Die 38 teilnehmenden Lektorinnen und Lektoren wurden vom Prorektor der Universität Łódź Antoni Różalski, von der Leiterin des Lehrstuhls für Literatur und Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz an der Universität Łódź Joanna Jabłkowska und vom Geschäftsträger der Bundesrepublik Deutschland in Polen Joachim Bleicker begrüßt. Für den DAAD hieß der Leiter der Warschauer Außenstelle Peter Hiller die Anwesenden willkommen. Der Festvortrag wurde vom Direktor des Litauischen Historischen Instituts, Professor Alvydas Nikžentaitis, zum Thema „Erinnerungspraktiken und Erinnerungskulturen in Deutschland und Ostmitteleuropa“ gehalten.

Vor dem Hintergrund der politischen Krise an der Ostgrenze der EU tauschten sich die Lektorinnen und Lektoren über ihre Arbeit in den jeweiligen Ländern aus. Abgerundet wurde das Programm durch eine Stadtführung in Łódź sowie den Besuch des Geburtshauses von Frederic Chopin in Żelazowa Wola.

Fotos

Fotos: Michał Szubert / Szubert Photography, www.facebook.com/szubertphotography


Vortrag im Rahmen der Deutsch-Polnischen Wissenschaftlichen Begegnungen / Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe am 17. Oktober 2013 im Deutschen Historischen Institut Warschau

Die Deutsch-Polnischen Wissenschaftlichen Begegnungen sind eine Veranstaltungsreihe der Societas Humboldtiana Polonorum (SHP) mit Unterstützung des Deutschen Historischen Instituts Warschau und des DAAD unter der Schirmherrschaft des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland.

Am 17. Oktober begrüßte Professor Adam Borkowski (SHP) die Gäste und stellte den Referenten, Professor Klaus Ziemer, ehemaliger Direktor des Deutschen Historischen Instituts Warschau, vor. Der Vortrag mit dem Titel „Freudschaftliche Beziehungen“ (sic!) befasste sich mit den Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und der DDR.

Die Deutsche Botschaft Warschau war durch die Wissenschaftsreferentin Mechthild Wagner, das Deutsche Historische Institut durch Professor Ruth Leiserowitz und der DAAD durch den Außenstellenleiter Dr. Peter Hiller vertreten. Anschließend gab es für die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Empfang.

Der nächste Vortrag findet am 12. Dezember 2013 um 18 Uhr im Deutschen Historischen Institut Warschau statt.

Text: Christine Müller, Lektorin z.b.V.Galeria zdjęć


"Procedury rekrutacyjne na niemieckich uczelniach"
Seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego i koordynatorów ZfA w Warszawie, 24 września 2013 r.

Niemcy są od lat najczęściej wybieranym krajem docelowym przez polskich studentów. W roku 2012 na niemieckich uczelniach studiowało około 7.000 Polaków. Wśród cudzoziemców studiujących w Niemczech, Polacy plasują się na 5 miejscu. Języka niemieckiego uczy się w Polsce ponad 2 miliony ludzi. Tym samym Polska jest krajem z największą liczbą uczących się tegoż języka na całym świecie. Przedstawicielstwo DAAD co roku otrzymuje setki pytań odnośnie studiów w Niemczech. Z tego powodu w dniu 24 września 2013 roku Przedstawicielstwo DAAD zorganizowało wspólnie z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą (ZfA) seminarium poświęcone procedurom rekrutacyjnym na niemieckich uczelniach. Seminarium zostało sfinansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt). O procedurach rekrutacyjnych na niemieckich uczelniach informowali przedstawiciele DAAD, Studienstiftung für Hochschulzulassung (www.hochschulstart.de) oraz Arbeits- und Servicestelle für Internationale Studienbewerbungen (www.uni-assist.de). Przedstawicielka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie przedstawiła sytuację z perspektywy swojej uczelni. W seminarium uczestniczyło około 30 nauczycieli języka niemieckiego, koordynatorów ZfA a także uczniów i studentów. Przedstawicielstwo DAAD planuje w przyszłości zorganizować podobne seminaria w innych miastach.
Galeria zdjęć


Festyn Letni DAAD, 5 czerwca 2013 r.

5 czerwca 2013 roku odbył się tradycyjny festyn letni Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.


W ramach tej uroczystości dyrektor Przedstawicielstwa, dr Peter Hiller, pożegnał odchodzącego na emeryturę Hansa Golombka, dyrektora Przedstawicielstwa w latach 1997-2004 i do końca kwietnia 2013 roku kierownika Referatu 323, jednostki zajmującej się w centrali DAAD w Bonn Europą Środkowowschodnią.


Do Warszawy przyjechała także następczyni pana Hansa Golombka, pani Antje Schlamm, a festyn letni był doskonałą okazją do przedstawienia jej obecnym gościom.


Wśród grupy przybyłych na uroczystość gości znaleźli się przedstawiciele Ambasady Niemiec, Instytutu Goethego, Niemieckiego Instytutu Historycznego, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, polskich ministerstw i uniwersytetów, lektorzy i lektorki DAAD oraz liczni byli stypendyści DAAD.


Galeria zdjęć


Seminarium "Umiędzynarodowienie polskich i niemieckich uczelni - fakty i perspektywy", 4-5 czerwca 2013 r.

W dniach 4 oraz 5 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium zorganizowane przez DAAD poświęcone tematyce umiędzynarodowienia polskich i niemieckich uczelni. Zaproszeni zostali przedstawiciele Biur/Działów Współpracy z Zagranicą na uczelniach z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów na temat internacjonalizacji uczelni oraz wziąć udział w dyskusji. Zaproszeni zostali reprezentacji dwóch niemieckich uniwersytetów w Heidelbergu (pan Johanes Scharr) oraz Regensburgu (pani Christine Betzner), którzy podzielili się doświadczeniami na temat rekrutowania oraz wsparcia udzielanego studentom z zagranicy. Zostały przedstawione programy stypendialne DAAD oraz wspólne programy z Minsterstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słowa powitania do uczestników skierowali m. in. prof. dr hab. Alojzy Nowak, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, pani Mechtchild Wagner, Kierownik Wydziału ds. Nauki i Badań Naukowych w Ambasadzie Niemiec w Warszawie oraz Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, pan dr Peter Hiller. Wśród zaproszonych prelegentów byli m. in.: Bianka Siwińska z Fundacji Perspektywy, pani Antje Schlamm, pani Judith Lesch oraz pan Hans Golombek z DAAD w Bonn, pan dr Jan Calak z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Galeria zdjęć. Program seminarium.Wręczenie dyplomów stypendialnych, 28 maja 2013 r.

We wtorek, 28 maja 2013 roku, odbyła się w Ambasadzie Niemiec w Warszawie uroczystość wręczenia dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium tegorocznym stypendystom DAAD. Gospodarzem uroczystości był Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, Rüdiger Freiherr von Fritsch, który skierował do stypendystów słowa powitania i uznania. Także dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, pan dr Peter Hiller złożył stypendystom w swoim przemówieniu serdeczne gratulacje.
Troje byłych stypendystów DAAD opowiedziało swoim młodszym koleżankom i kolegom o własnych doświadczeniach i wrażeniach wyniesionych z pobytu stypendialnego w Niemczech. Dzięki tym wystąpieniom tegoroczni stypendyści mogli znaleźć odpowiedzi i rozwiać ostatnie wątpliwości dotyczące np. zakwaterowania, transferu stypendium czy warunków prowadzenia badań naukowych, ale także usłyszeć, że wyjazd stypendialny to nie tylko wymierne korzyści poznawcze i naukowe, to także nieoceniony wpływ na pozytywne postrzeganie świata i własnej osoby. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez Ambasadora Niemiec i dyrektora DAAD w Warszawie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium DAAD. Zamykający całą uroczystość poczęstunek umożliwił stypendystom rozmowy w małych grupach na temat swoich planów i oczekiwań wobec pobytu w Niemczech.

Galeria zdjęć


Veranstaltung für DAAD-Alumni am 7. März in Lublin

Die DAAD-Außenstelle in Warschau nahm ein Treffen des Netzwerks Deutsch am 7. und 8. März in Lublin zum Anlass, ein Alumnitreffen zu organisieren. Zum Netzwerk Deutsch gehören neben der deutschen Botschaft und den deutschen Generalkonsulaten das Goethe-Institut, der DAAD, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen , die Willy-Brandt-Schule in Warschau und der Polnische Deutschlehrerverband. Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung, die an der Maria Curie-Sklodowska-Universität (UMCS) stattfand und von der Prorektorin Prof. Dr. Barbara Hlibowcka-Węglarz eröffnet wurde, lag auf einer Podiumsdiskussion zum Thema „Warum sollen wir heute noch Deutsch lernen?“ Dazu äußerten sich Dr. Anna Duda-Ziętek, DAAD-Alumna und Journalistin, Dr. Monika Janicka, Präsidentin des Polnischen Deutschlehrerverbandes, Dr. Jadwiga Dethloff, die von 1970-1974 an der FH Merseburg Verfahrenstechnik studierte und heute Leiterin der Dethloff Deutschschule in Lublin ist, sowie Piotr Wetoszka, Student der Wirtschaft und Germanistik an der UMCS und DAAD-Alumnus. Die Diskussion moderierte Frau Dr. Nina Wichmann, stellvertretende Leiterin des Goethe-Instituts Warschau. Anschließend lud der DAAD zu einem Empfang in den Räumlichkeiten der Universität ein.

Die Veranstaltung wurde von der an der UMCS tätigen DAAD-Lektorin Aleksandra Bobowski-Tosiek mitorganisiert und war mit 45 Gästen gut besucht.


Spotkanie byłych stypendystów DAAD w Poznaniu, 11 grudia 2012 r.

11 grudnia 2012 odbyło się pierwsze spotkanie byłych stypendystów DAAD w Poznaniu.

Pierwsze poznańskie spotkanie byłych stypendystów DAAD okazało się dużym sukcesem. Po spotkaniu autorskim ze znanym niemieckim autorem oraz dziennikarzem, panem dr Adamem Soboczynskim, odbyło się przyjęcie w nastrojowym klimacie restauracji Pod Pretekstem. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów na temat własnego pobytu badawczego w Niemczech oraz współczesnych stosunków polsko-niemieckich. Jednocześnie dało szanse nawiązania nowych kontaktów.


Seminarium „Szanse w Europie? Szanse dla Europy!“, 17 listopada 2012 r.

17 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium organizowane przez Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie w ramach cyklu spotkań dla byłych stypendystów DAAD pod hasłem „Europa!“. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 polskich i niemieckich studentów i absolwentów wszystkich kierunków.

Zebranych gości powitali Profesor Alojzy Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy, Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec oraz dr Peter Hiller, Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.

Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładu Michaela Kerna, Dyrektora Generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, na temat europejskiego rynku pracy jako szansy dla młodych Europejczyków.

Następnie Michael Kern, Ulrike Geith, Kierownik Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Agnieszka Pietlicka, trener interkulturowy, oraz Gosia Reinicke, Doradca European Employment Services (EURES) Centrali Pośrednictwa Pracowników z Zagranicy w Berlinie, dyskutowali na temat szans ale również wyzwań związanych z swobodnym przemieszczaniem i osiedlaniem się w obrębie Unii Europejskiej. Dyskusję moderowała dr Nina Wichmann, Zastępca Dyrektora Instytutu Goethego w Warszawie.

Po południu uczestnicy seminarium mieli możliwość uczestnictwa w treningu aplikacyjnym na europejski rynek pracy prowadzonym przez Gosię Reinicke i Doris Mohn z Centrali Pośrednictwa Pracowników z Zagranicy w Berlinie oraz w warsztacie z zakresu komunikacji interkulturowej i prezentacji w biznesie pod okiem Agnieszki Pietlickiej.

Program seminarium zamknęło wspólne uczestnictwo w szczególnym polsko-niemieckim koncercie: urodzona w Polsce i mieszkająca w Niemczech wokalistka, Anna Nova, prezentowała swój nowy album eMigracja, będący zapisem przeżyć artystki żyjącej na pograniczu dwóch kultur.

Galeria zdjęć - Program seminarium

Zdjęcie: Damian Wichrowski


Seminarium dla polskich i niemieckich studentów i doktorantów, 16-18 listopada 2012 r.

W dniach 16-18 listopada 2012 niemieccy studenci i doktoranci przebywający obecnie w Polsce oraz polscy byli stypendyści DAAD mieli możliwość uczestnitniczenia w seminarium organizowanym przez Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie. Spotkanie to umożliwiło nie tyko nawiązanie kontaktu i wymianę myśli pomiędzy jego polskimi i niemieckimi uczestnikami oraz zebranie informacji na temat działalności DAAD w Polsce. Było ono również okazją do uczestnictwa w wykładach, dyskusjach i warsztatach w ramach odbywającego się równolegle seminarium DAAD „Szanse w Europie? Szanse dla Europy!“ z zakresu europejskiego rynku pracy w dobie swobodnego przemieszczania i osiedlania się. Trzydniowe spotkanie zamknęło wspólne zwiedzanie stolicy pod hasłem „Praga – nieznana perła Warszawy”.

Zdjęcie: Damian Wichrowski„Science and Art as Peacemaker in Polish-German Partnership“ - wykład z cyklu Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych, 18 października 2012 r.

18 października 2012 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się piąty już wykład z cyklu Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych.

Zebranych gości powitał prof. Witold Małachowski, Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta Societas Humboldtiana Polonorum, oraz Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Wykład pod tytułem „Science and Art as Peacemaker in Polish-German Partnership“ wygłosił profesor Klaus Hahlbrock z Instytutu Badań nad Hodowlą Roślin Maxa Plancka w Kolonii. Po prelekcji uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe to cykl wykładów Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum wspierany przez Niemiecki Instytut Historyczny i Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej pod patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.

Kolejny wykład z cyklu odbędzie się 29 listopada 2012 roku o godz. 18 w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Z prelekcją wystąpi dr Enno Aufderheide, Sekretarz Generalny Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Prof. Klaus Hahlbrock
Prof. Klaus Hahlbrock


Uroczyste przekazanie kierownictwa Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, 10 października 2012 r.

10 października 2012 roku odbyło się w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie uroczyste przekazanie kierownictwa Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie dr Peterowi Hillerowi.

Zebranych gości powitali dr Dorothea Rüland, Sekretarz Generalna DAAD, Joachim Bleicker, Minister Pełnomocny w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Randolf Oberschmidt, Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie w latach 2007-2012 oraz prof. dr hab. Eduard Mühle, Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Następnie prof. dr hab. Klaus Ziemer z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił niezwykle zajmujący wykład na temat roli historii współczesnej w stosunkach polsko-niemieckich,  a dr Dorothea Rüland przybliżyła słuchaczom plany rozwoju współpracy międzynarodowej niemieckich uczelni wyższych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również przykładowe wzorcowe projekty współpracy polskich i niemieckich szkół wyższych, w tym Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu, Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, Polsko-niemiecki kierunek studiów Architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Łużycach oraz planowane Centrum Studiów Polonoznawczych na Uniwersytetach w Halle-Wittenberdze i w Jenie. Słowo końcowe wygłosił nowy dyrektor Przedstawicielstwa, dr Peter Hiller.

W spotkaniu wzięło udział ok. 80 gości -  przedstawicieli polskich i niemieckich instytucji publicznych i dyplomatycznych, organizacji społecznych i kulturalnych, polskich uczelni wyższych oraz byłych i obecnych stypendystów DAAD. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał kwartet smyczkowy O.S.Q Opium String Quartet.

Program uroczystości

dr Peter Hiller, Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie
dr Peter Hiller, Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie


„Quo Vadis, Genetics?“ – Wykład w ramach Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych

14 czerwca 2012 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbył się czwarty wykład z cyklu Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych pod tytułem „Quo Vadis, Genetics?“

Zebranych gości powitał prof. Witold Małachowski, Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta Societas Humboldtiana Polonorum.

Tytułowy wykład wygłosił prof. Günter Kahl z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Tematem tego bardzo interesującego wystąpienia były szanse i wyzwania współczesnej genetyki. Po wykładzie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe to cykl wykładów Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum wspierany przez Niemiecki Instytut Historyczny i Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej pod patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.

Kolejna prelekcja cyklu odbędzie się 18 października 2012 r. w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie. Z wykładem pt. „The Role of Science and Arts as Peacemakers in German-Polish Partnership“ wystąpi  prof. K. Hahlbrock z Instytutu Hodowli Roślin Maxa Plancka w Kolonii.

Galeria zdjęć (autor: B. Wielgat)


Festyn Letni i pożegnanie pana dr Randolfa Oberschmidta, 4 czerwca 2012 r.

4 czerwca br. odbyło się, w ramach tradycyjnego Festynu Letniego Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, przyjęcie pożegnalne pana dr Randolfa Oberschmidta. Dyrektor Przedstawicielstwa opuszcza po pięciu latach Warszawę i wraca do Centrali DAAD w Bonn.

W swojej przemowie powitalnej pan dr Oberschmidt dokonał  krótkiego podsumowania swojej działalności w Polsce, wskazał na znaczenie i wyzwania polsko-niemieckiej kooperacji akademickiej oraz podziękował wszystkim partnerom i współpracownikom za współpracę. Następnie Pana Oberschmidta ze strony Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oficjalnie pożegnała Radca ds. Kultury, pani Michaela Spaeth a ze strony polskich uczelni wyższych prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej.

W spotkaniu udział wzięło ok. 170 gości -  przedstawicieli polskich i niemieckich instytucji publicznych i dyplomatycznych oraz organizacji społecznych i kulturalnych jak również byłych i obecnych stypendystów DAAD. O doskonałą oprawę muzyczną zadbali muzycy zespołu Cup of Time, a o przyjemności dla podniebienia kucharze i obsługa restauracji Boathouse.

Galeria zdjęć


Uroczyste wręczenie potwierdzeń otrzymania stypendium, 29 maja 2012 r.

We wtorek, 29 maja 2012 roku, odbyło się w Ambasadzie Niemiec w Warszawie uroczyste wręczenie  tegorocznym stypendystom DAAD dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium. Stypendyści zostali powitani przez  Ministra Pełnomocnego Ambasady Niemiec w Warszawie, pana Joachima Bleickera, i dyrektora Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, pana dr Randolfa Oberschmidta. Następnie podczas moderowanej rozmowy z byłymi stypendystami DAAD, w czasie której opowiadali oni o swoich doświadczeniach i wrażeniach wyniesionych z pobytu stypendialnego w Niemczech, tegoroczni stypendyści mogli odpowiedzieć sobie na nurtujące ich pytania i rozwiać ostatnie wątpliwości dotyczące np. zakwaterowania, przebiegu kursu językowego czy warunków prowadzenia badań naukowych. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez Ministra Pełnomocnego i dyrektora Przedstawicielstwa DAAD dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium DAAD. Zamykający całą uroczystość poczęstunek umożliwił stypendystom bezpośrednią wymianę na temat swoich planów i oczekiwań wobec pobytu w Niemczech.

Galeria zdjęć


Spotkanie byłych stypendystów w Bydgoszczy, 10 maja 2012 r.

10 maja 2012 r. odbyło się spotkanie byłych stypendystów DAAD z Bydgoszczy. Po powitaniu przez dr Randolfa Oberschmidta, Dyrektora Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, dr Karol Gliszczyński zaprezentował portal społecznościowy Alumni-Portal Deutschland. Następnie dr Elżbieta Nowikiewicz z Katedry Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wygłosiła bardzo interesujący wykład w języku niemieckim pod tytułem „Die Darstellung der Provinz Posen in autobiographischen Texten“.

W spotkaniu wzięło udział 14 z łącznej liczby 56 byłych stypendystów DAAD w Bydgoszczy.

Była to również okazja do spotkania z przebywającymi gościnnie w Bydgoszczy lektorami i asystentami dydaktycznymi DAAD. Obie grupy znalazły wiele wspólnych tematów, od polsko-niemieckiej polityki szkolnictwa wyższego po życie w Polsce i w Niemczech oraz pierwsze wrażenia lektorów i asystentów DAAD w Bydgoszczy.

Galeria zdjęć


Seminarium informacyjne

„Możliwości realizacji i finansowania badań naukowych w Niemczech  – Temat specjalny : Technologie lotnicze i kosmiczne“
16 kwietnia 2012 r.
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie technologii kosmicznych i lotniczych rozwija się dynamicznie, a w 2012 roku nabierze całkiem nowego wymiaru. Oba kraje rozpoczną ścisłą kooperację nie tylko w ramach ESA European Space Agency ale również w związku z Międzynarodową Wystawą Lotnictwa i Astronautyki ILA 2012, której Polska została oficjalnym krajem partnerskim.


W obliczu tych wydarzeń Przedstawicielstwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Warszawie oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) zorganizowały  16 kwietnia br. seminarium informacyjne poświęcone możliwościom realizacji i finansowania badań naukowych w Niemczech, którego tematem specjalnym były technologie lotnicze i kosmiczne.  W spotkaniu  zrealizowanym w ramach inicjatywy „Research in Germany” wzięło udział około pięćdziesięciu doktorantów i naukowców.
Gości powitali prof. Marek Banaszkiewicz, Dyrektor CBK PAN, pani Mechthild Wagner, Radca Ambasady Republiki Federalnej Niemiec ds. Nauki i Badań Naukowych, oraz dr Randolf Oberschmidt, Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie. Część wykładową otworzył dr inż.  Jerzy Grygorczuk prezentacją Misji Rosetta jako przykładu polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie technologii kosmicznych. Następnie pani Mechthild Wagner przedstawiła w zarysie krajobraz naukowy w Niemczech. Dr Philip Thelen zaprezentował skierowane do młodych naukowców programy stypendialne Niemieckiej Wspólnoty Badawczej DFG, a pani Maria Szrajber-Czerwińska z Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie inne organizacje wspierające badania naukowe w Niemczech i oferowane przez nie granty i stypendia dla naukowców z zagranicy. Część wykładową zamknęła prezentacja pani Christine Müller, Lektorki DAAD i współpracowniczki Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, która przedstawiła niemieckie centra naukowe w dziedzinie technologii lotniczej i kosmicznej.

Następnie uczestnicy seminarium zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mieli możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi, rozmowy z referentami i wymiany danych kontaktowych.

Dzięki aktywnemu udziałowi młodych naukowców i wsparciu ze strony Centrum Badań Kosmicznych oraz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec seminarium można uznać za udany krok w kierunku dalszego wzmocnienia polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie technologii strategicznych takich jak badania lotnicze i kosmiczne.

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku dalszych pytań dotyczących badań naukowych i możliwości wsparcia w tym zakresie.

Tekst: Christine Müller, Lektorka DAAD

Materiały do pobrania

Program spotkania

Plakat informacyjny

Prezentacje:

Dr. Philip Thelen: DFG's programmes supporting young researchers

Maria Szrajber-Czerwińska: Organizacje wspierające naukę i programy stypendialne dla doktorantów i naukowców z Polski

Christine Müller: Aerospace Technology in Germany

Osoby zainteresowane prezentacją p. Mechthild Wagner pt. The German Research Landscape prosimy o kontakt pod adresem: info@daad.pl.

Galeria zdjęć


Zjazd byłych Stypendystów DAAD w Krakowie, 20-22 maja 2011 r.

W dniach 20-22 maja 2011 r. odbył się w Krakowie ogólnopolski Zjazd bylych Stypendystów Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD. Tegoroczny zjazd, organizowany w ramach ogólnopolskiego festiwalu Sąsiedzi 2.0, nosił tytuł "20 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z punktu widzenia współpracy akademickiej - dorobek i perspektywy" i wpisywał się w obchody tego ważnego polsko-niemieckiego jubileuszu. Wykłady, dyskusje i warsztaty miały na celu podsumowanie współpracy polsko-niemieckiej w ostatnich dwudziestu latach, a także refleksję nad perspektywami dalszej kooperacji w ramach jednoczącej się Europy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy akademickiej. Uczestników konferencji ugościł Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Urząd Miasta Krakowa. Przedsięwzięcie wspierane było również przez Konsulat Generalny RFN w Krakowie. Uroczystej inauguracji w Pałacu Larischa UJ towarzyszył występ chóru uniwersyteckiego Jagiellońskiego Camarata lagiellonica. W zjeździe wzięło udział około 200 byłych Stypendystów DAAD, a swoim wystąpieniem konferencję uświetniło wielu dostojnych gości, wśród nich pan dr Marek Prawda, ambasador rzeczypospolitej Polskiej w RFN, pan dr Heinz Peters, konsul generalny RFN w Krakowie oraz pani dr Dorothea Rüland, sekretarz generalna DAAD. Wykładom i warsztatom towarzyszył bogaty program kulturalny.

Galeria zdjęć


Niemcy i Francja gośćmi honorowymi XV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy, 3-5 marca 2011 r.

W dniach 3-5 marca 2011 r. odbył się XV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy. W tym roku gościem honorowym byli wspólnie Niemcy i Francja, co jest jednym z wielu przykładów wzorowej polsko-niemiecko-francuskiej współpracy. Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym zaprezentowało się również klika niemieckich i francuskich szkół wyższych. Dla odwiedzających został przygotowany ciekawy program wykładów i prezentacji, m.in. o studiowaniu w Niemczech oraz działalności DAAD i jej oferty stypendialnej. Na gości niemiecko-francuskiego pawilonu czekało ponadta losowania atrakcyjnych nagród oraz występ Steffena Möllera.

Galeria zdjęć