Pierwszy lektor DAAD przyjechał do Polski już w 1986. Dziś jest ich szesnastu. Wykładają na polskich uczelniach, doradzają w kwestiach studiów i badań naukowych oraz stypendiów do Niemiec, są przedstawicielami DAAD w swoich miastach i swoistymi pomostami pomiędzy polskimi i niemieckimi uczelniami. W dniach 18-20 maja br. lektorzy i asystenci dydaktyczni DAAD spotkali się pod hasłem „Pomiędzy tradycją a nowoczesnością” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Spotkanie było okazją do wymiany myśli i doświadczeń na temat pracy dydaktycznej, a także dyskusji na temat zmian zachodzących obecnie na polskich uczelniach.