„Stypendium DAAD otwiera wiele drzwi i nowych możliwości” mówiła dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie dr Klaudia Knabel podczas tegorocznej uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych DAAD.  Już niebawem kolejna grupa stypendystów będzie się mogła o tym przekonać.

Co roku setki studentów, doktorantów i naukowców z Polski ubiegają się o stypendium na studia, pobyt badawczy czy kurs
języka niemieckiego w Niemczech. 23 maja br. w Ambasadzie Niemiec zebrali się ci z nich, którym udało się przekonać komisję stypendialną do swoich projektów i zdobyć dofinansowanie.

Zarówno gospodarz spotkania Ambasador Niemiec Rolf Nikel, jak i dyrektor DAAD w Polsce witając tegorocznych stypendystów, przywołali własne doświadczenia zdobyte podczas stypendium. Ambasador Niemiec podkreślał szczególne znaczenie wymiany jako podstawy wzajemnego poznania i zrozumienia, zaufania i przyjaźni. Dr Klaudia Knabel wskazywała na ogromne znaczenie wyjazdu stypendialnego dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi.

Również Maciej Szybiak, który w zeszłym roku dzięki stypendium brał udział w letnim kursie języka niemieckiego dla inżynierów na uniwersytecie RWTH Aachen, z entuzjazmem opowiadał o korzyściach płynących z wyjazdu do Niemiec. To ludzie, których można poznać, i sieć kontaktów, które można nawiązać dzięki znajomości języka obcego, są jego zdaniem największą wartością wyjazdu stypendialnego.