Alumniportal Deutschland zaprasza do udziału w projekcie „Teaching the Global Goals”, mającym na celu popularyzację założeń Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

W ramach projektu międzynarodowe, 2-3 osobowe zespoły będą tworzyć materiały informacyjne i edukacyjne upowszechniające ideę zrównoważonego rozwoju wśród różnych grup społecznych. Alumniportal Deutschland zapewnia platformę do nawiązywania kontaktów i tworzenia zespołów oraz wspiera uczestników projektu poprzez zapewnienie konsultacji z ekspertami oraz możliwość udziału w webinariach. Wybór formy materiałów leży całkowicie w gestii zespołów. W finałowym etapie uczestnicy zaprezentują „prototypy” swoich projektów. Najlepsze z nich zostaną zrealizowane przy wsparciu Alumniportal Dutschland.

Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane są do 11 czerwca 2017 r.

Wszystkie informacje nt. projektu, uczestnictwa oraz tworzenia zespołów roboczych dostępne są na stronie Alumniportal Deutschland.