Ok. 250 absolwentów stypendiów  DAAD przyjechało do Warszawy w dniach 9-11 czerwca br., by spotkać się po latach, dyskutować o Niemczech, Polsce i Europie oraz wspólnie świętować 20-lecie Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.

Są powody do świętowania. Pierwszy dyrektor Przed- stawicielstwa H. Golombek i obecna dyrektor dr Kna- bel podczas obchodów 20-lecia DAAD w Polsce.

W obliczu wyzwań, przed którymi stoi obecnie Unia Europejskaspotkanie przebiegało pod hasłem „Znajomi nieznajomi. Polska i Niemcy razem w Europie.” Zjazd był także okazją do wymiany pomysłów na temat współpracy DAAD z jej byłymi stypendystami. Nie zabrakło jednak również czasu na kulturę, rozrywkę, wspomnienia i nawiązywanie nowych kontaktów.

Ostatnie ogólnopolskie spotkanie tak licznej grupy absolwentów stypendiów DAAD odbyło się w 2011 roku w Krakowie. Zainteresowanie udziałem w tegorocznym zjeździe przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania i umocniło nas to w przekonaniu, że więź, która łączy byłych stypendystów z  DAAD jest wciąż mocna. „Nie wyobrażam sobie, żeby moja kariera mogła się tak rozwinąć, gdyby nie stypendium DAAD” mówi Mariusz Majkut, dyrektor zarządzający E.ON edis energia w Polsce. „Chcieliśmy przyjechać ze względu na ogromną sympatię do DAAD i do ludzi, których poznaliśmy dzięki stypendium” opowiada Lidia Danik, dwukrotna stypendystka DAAD, a dziś wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

DAAD łączy pokolenia. Tata i córka – Prof. Czesław Pa- wlaczyk i Karolina Pawlaczyk – oboje stypendyści DAAD

Byli i tacy, dla których udział w zjeździe miał znaczenie osobiste. „Jest to dla mnie tym razem sukces  nie zawodowy, ale sukces ojca rodziny, że może być tu ze mną moja córka” mówi z dumą prof. Czesław Pawlaczyk z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, któremu sympatią do Niemiec i DAAD udało zarazić się córkę Karolinę – absolwentkę stypendium na kurs języka niemieckiego we Freiburgu.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia byłych stypendystów DAAD. Wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, a także członkostwem w nim prosimy o kontakt pod adresem: daad@daad.pl

Co roku dzięki stypendium DAAD ponad tysiąc polskich studentów i naukowców może
realizować studia i projekty naukowe w Niemczech. Polacy stanowią jedną z
największych grup byłych stypendystów DAAD na świecie.