W dniach 11-14 września br. DAAD będzie uczestniczyć w ramach kampanii Research in Germany w 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2017.

Podczas trwania konferencji przy stanowisku informacyjnym „Research in Germany” będzie można dowiedzieć się wszystkiego nt. studiów i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także stypendiów na pobyty studyjne, badawcze i kursy językowe na niemieckich uczelniach.

W poniedziałek, 11 września, o godz. 11.50 zapraszamy na prezentację programów stypendialnych DAAD i innych organizacji wspierających naukę, która odbędzie się podczas Sesji Studenckiej w Sali Konferencyjnej „Lwów”.
Będziemy również odpowiadać na Państwa pytania podczas sesji plakatowej we wtorek, 12 września, w godz. 9.45-11.15 w Sali „Bratysława”.

Zapraszamy!

Informacja na stronie www.research-in-germany.org

Strona internetowa kongresu: www.eurobiotech.krakow.pl