Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.Konkurs kierowany jest do mediów z obu krajów. Organizatorzy czekają przede wszystkim na prace dziennikarskie, które poszerzają wiedzę o kraju sąsiada i przyczyniają się do lepszego wzajemnego zrozumienia się przez Polaków i Niemców. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów, odbywających się w dniach 6-7 czerwca 2018 roku w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska po raz pierwszy przyznana będzie w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja oraz Multimedia / Online (nowa kategoria obowiązująca od 2018 roku) oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”, która zostanie ufundowana przez Meklemburgię-Pomorze Przednie. Wysokość każdej z nagród wynosi 5000 euro. Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha, Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius oraz sześć regionów partnerskich: trzy województwa – zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie – i trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.

Warunki uczestnictwa

O nagrodę mogą ubiegać się polsko- i niemieckojęzyczni dziennikarze oraz rozgłośnie i redakcje. Prace, które po raz pierwszy ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

W roku 2018 po raz pierwszy przyznana zostanie Nagroda Dziennikarska w kategorii  Multimedia / Online. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w kategorii Online to wyróżnienie dla prac dziennikarskich, które powstały przy istotnym wykorzystaniu możliwości, jakie współczesnym mediom daje internet, technologie cyfrowe oraz środowisko różnorodnych aplikacji. Warsztat dziennikarski, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają w przypadku prac zgłoszonych w tej kategorii równe znaczenie. Szczególnym zainteresowaniem jury cieszą się następujące formaty: a) dogłębne analizy, b) interaktywne reportaże, c) formaty multimedialnego storytellingu (projektów dziennikarskich wykorzystujących tekst, grafikę oraz wideo), d) wizualizacje danych opartych na big data, e) projekty medialne w sposób innowacyjny angażujące liczne audytorium odbiorców (np. z wykorzystaniem social media).

Termin składania prac w konkursie mija 10 stycznia 2018 roku.

Zgłoszenia poprzez internetowy system rejestracji: www.dpjp.de/pl

Warunki uczestnictwa: http://bit.ly/2hNjhI6