Manfred Huterer, zastępca ambasadora Niemiec w Warszawie, dr Klaudia Knabel, dyrektor Przedstawicielstwa DAAD
Od lewej: I.Karolewski, S.Bastos, S.Płóciennik, A.Łada
dr Klaudia Knabel, dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie
Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA

Jak co roku, Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie zorganizowało seminarium dla niemieckich stypendystów oraz stypendystów Rządu Polskiego przebywających obecnie na wyższych uczelniach w Polsce.

Dzięki kampanii DAAD „Nasza Europa – pomysły na przyszłość“ Przedstawicielstwu w Warszawie udało się poszerzyć krąg odbiorców o polskich studentów oraz byłych stypendystów DAAD, którzy przez dwa dni dyskutowali na tematy europejskie.

Stypendystów powitała pani dr. Klaudia Knabel, dyrektor Przedstawicielstwa oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor nowo powstałej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA.

Seminarium pozwoliło nie tylko przybliżyć studentom aktualną debatę na temat przyszłości Europy, ale również odświeżyć kontakty i wymienić doświadczenia.

Dr. Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych otworzyła debatę, prezentując najnowszą ankietę przeprowadzoną wśród 3000 młodych ludzi pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w krajach grupy Wyszehradzkiej, Niemczech i Austrii. Młodzież pytano m.in. o nastawienie do Unii Europejskiej, czy uchodźców.

O reformie Unii Europejskiej oraz oczekiwaniach wobec Europy z punktu widzenia polskich, niemieckich i francuskich interesów dyskutowało trzech wybitnych naukowców. Na podium w sali Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego zasiedli – prof. dr hab. Ireneusz Karolewski z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Stephen Bastos, z Fundacji Genshagen. Zastępca ambasadora Niemiec w Warszawie, Manfred Huterer mówił o wyzwaniach stojących przed Polską i Niemcami.