UWAGA! Z uwagi na przeciążenia w systemie aplikacyjnym, osoby, które ubiegają się o wakacyjny kurs jezyka niemieckiego i nie dostaną potwierdzenia z portalu DAAD o złożeniu wniosku do dnia 1.12 (Bewerbungszusammenfassung/Application Summary) mogą wysłać wygenerowany pakiet dokumentów pocztą niezwłocznie po jego otrzymaniu.