Ostatni tegoroczny wykład z cyklu „Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe/Deutsch-Polnische Wissenschaftliche Begegnungen”.

Wykład wygłoszą laureaci polsko-niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus 2016, prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Peter Rehling z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Getyndze http://bit.ly/2jOfNSG

Tym razem tematem przewodnim cyklu będą mitochondria i rola, jaką odgrywają w przemianie materii w komórkach. Zaburzenia funkcji mitochondriów mogą prowadzić do poważnych chorób układu nerwowego i serca.

Za swoje pionierskie dokonania w dziedzinie biologii molekularnej
i komórkowej prof. Peter Rehling – dyrektor Instytutu Biochemii Centrum Medycznego Uniwersytetu w Getyndze – oraz prof. Agnieszka Chacińska – dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego – otrzymali w 2016 roku nagrodę COPERNICUS.

Współorganizatorami cyklu są Niemiecki Instytut Historyczny (DHI) w Warszawie oraz Przedstawicielstwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec.

Spotkanie w języku angielskim odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Pałac Karnickich, Al. Ujazdowskie 39.