W dniach 26-27 listopada w Łodzi gościła Herta Müller – urodzona w 1953 roku w Rumunii pisarka niemieckiego pochodzenia, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2009 roku.

Herta Müller spotkała się ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego.  Spotkanie moderowała lektorka DAAD dr hab. Gudrun Heidemann z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ.

Herta Müller, bez wątpienia czołowa postać współczesnej literatury, jest pisarką dobrze znaną polskim czytelnikom – jej twórczość została niemal w całości przetłumaczona na język polski i znalazła w Polsce szerokie grono odbiorców. Nic więc dziwnego, że nawet największa, reprezentacyjna aula Wydziału Filologicznego, w której odbywało się spotkanie z pisarką, nie była w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych.

W rozmowie z Gudrun Heidemann zostało poruszonych wiele ciekawych wątków, związanych z pisarstwem Herty Müller. Życie na pograniczu kultur, dzieciństwo spędzone w rodzinie, której losy zostały naznaczone przez dwa totalitaryzmy (narodowy socjalizm i komunistyczną dyktaturę Ceausescu), ciągły lęk o życie własne i najbliższych, to bagaż doświadczeń, który w dużej mierze zaważył na twórczości noblistki i z którego czerpie ona inspiracje. Autorka wciąż na nowo przywołuje w swych utworach wspomnienia i obrazy z komunistycznej Rumunii, ukazując tym samym destrukcyjny wpływ dyktatury na jednostkę. Jej teksty, choć w większości pisane prozą, pełne są poetyckich metafor, będących wyrazem ogromnego szacunku Herty Müller dla słów, które wytrwale dobiera i układa w zdania, „dopóki nie powstanie z nich literatura”. Słowo, jak przyznała Müller, jest dla niej bowiem kwintesencją i bastionem wolności, a literatura – swego rodzaju terapeutycznym zabiegiem, sprawiającym, że „życie staje się znośniejsze”.

Dr hab. Gudrun Heidemann przy współpracy z niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej DAAD zainicjowała i zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Alfabety Herty Müller”, w których zasiadła sama autorka.

Lista zwycięzców prezentuje się następująco:

1. miejsce: Adrianna Gabryelczyk i in.

2. miejsce: Zbigniew Bierzyński & Olena Schostak

3. miejsce: Łukasz Jankowski

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z Hertą Müller na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Herta Müller jako członek jury
 Prof. Dr. Joanna Jabłkowska z laureatką konkursu
Olena Schostak/Zbigniew Bierzyński: Alphabet der Verfolgung
Adrianna Gabryelczyk/Agata Wojtowicz/Mateusz Macher; Alphabet der Sprache
Łukasz Jankowski: Alphabet der Verfolgung