W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium “Media a społeczeństwo: wschodnio-zachodnie perspektywy” (04-08 czerwca br., Passau)

Seminarium, którego współorganizatorem jest DAAD odbywać się będzie na uniwersytecie w Passau (Niemcy), w terminie 04-08 czerwca br.

Do udziału w seminarium zapraszamy byłych stypendystów DAAD oraz stypendystów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów Partnerstwa Wschodniego, którzy wrócili do swojego kraju. Seminarium składać się będzie z trzech bloków tematycznych: Komunikacja, Nauki Prawne, Nauki Polityczne. Wyzwania stojące przed środowiskiem medialnym, niezależność mediów, rola czwartej władzy, finansowanie mediów – na te i inne tematy dyskutować będą wybitni eksperci wraz z uczestnikami seminarium.

Do 18 lutego organizatorzy czekają na zgłoszenia w języku niemieckim. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: David.Bender@uni-passau.de

Wymagane dokumenty w formacie PDF (w języku niemieckim): list motywacyjny; życiorys; projekt 20-minutowego wystąpienia na wybrany temat: wyzwania stojące przed mediami a społeczeństwem; prawo medialne; europejska polityka medialna

Szczegółowe informacje: http://bit.ly/2DoeR3H

Serdecznie zapraszamy!