W imieniu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD serdecznie zapraszamy na konferencję pt.: ” International Graduate Education in Germany and Abroad – Global PhD”, która odbędzie się 19-20 kwietnia br. w Berlinie.

Konferencja skierowana jest do niemieckich i międzynarodowych doktorantów oraz przedstawicieli szkolnictwa wyższego. Punktem wyjścia będzie program “IPID4all – międzynarodowy doktorat w Niemczech dla wszystkich”. Umożliwia on młodym naukowcom z całego świata uzyskanie międzynarodowych tytułów doktorskich w Niemczech oraz wzmacnia internacjonalizację niemieckich uniwersytetów. Organizatorzy chcą podsumować sześć lat trwania projektu, wymienić się doświadczeniami oraz wspólnie wytyczyć nowe kierunki działań.

Udział w konferencji jest bezpłatny, koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Termin zgłoszeń: 23 marca 2018r.

Program konferencji: Programm_Internationale Tagung

Formularz zgłoszeniowy:  Anmeldung zur Internationalen Tagung

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: schwalb@daad.de