W imieniu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat “Międzynarodowej mobilności naukowców”.

Ankieta jest skierowana do naukowców z całego świata. Grupami docelowymi są studenci studiów magisterskich, zainteresowani odbyciem studiów doktoranckich, doktoranci oraz docenci.

Linki do trzech wersji językowych (poniżej).

Ankieta ma na celu zbadanie, jakie informacje decydują o odbyciu projektu badawczego w danym kraju.

Wyniki badania zostaną opublikowane w języku niemieckim i angielskim oraz udostępnione bezpłatnie wszystkim zaangażowanym instytucjom.

Niemiecki: www.prognos.com/Mobilitaet/DAAD

Angielski: www.prognos.com/mobility/DAAD

Hiszpański: www.prognos.com/movilidad/DAAD