Już ostatnie dni rejestracji na Leadership Forum in Higher Education w dn. 12-15.06.2018 w Warszawie pt. Internationalisation at Home: Transforming Societies.

Jak zarządzać umiędzynarodowieniem w sektorze edukacji wyższej w Europie Centralnej i Wschodniej? Jak wprowadzać zmiany przyczyniające się do rozwoju uczelni podejmując aktywność w zakresie współpracy międzynardowej i regionalnej? Na te oraz inne pytania odpowiedzi będą szukać paneliści oraz uczestnicy trzeciego Leadership Forum in Higher Education, które odbędzie się już w dniach 12-15 czerwca w Warszawie. Tegoroczna inicjatywa, której organizatorem jest Justyna Gieżyńska, prezes Luminar Foundation oraz dyrektor Studybility, skupi się na zagadnieniu Internationalization at home. Polskie uczelnie od dawna funkcjonują aktywnie w obszarze mobilności, wspierając klasyczne umiędzynarodowienie w szkolnictwie wyższym. Jednak wraz z rozwojem zainteresowania tematyką internacjonalizacji wprowadzanie zmian służących podnoszeniu jakości curriculum czy poszerzaniu kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej staje się coraz bardziej istotne. W dobie tak kluczowych zagadnień jak Global Citizenship czy global talents competition poszukiwanie i modelowanie rozwiązań sprzyjających umiędzynarodowieniu kształcenia tak na zewnątrz, jak i wewnątrz uczelni jest odpowiedzią na potrzeby studentów i warunkiem rozwoju uczelni.

Czterodniowe wydarzenie daje możliwość uczestnictwa w seminarium, forum oraz dwóch dniach warsztatów. Paneliści i goście Leadership Forum in Higher Education to doświadczeni pracownicy sektora edukacji wyższej z zagranicy, m.in. Jeanine Gregersen-Hermans, zastępca Wicekanclerza ds. umiędzynarodowienia na Glasgow Caledonian University czy Sander Schroevers z Amsterdam University of Applied Sciences. Podzielą się oni z uczestnikami swoją praktyczną wiedzą związaną z wieloletnią pracą na uczelniach i w firmach związanych z umiędzynarodowieniem edukacji wyższej.

Zapraszamy do rejestracji: http://leadershipforum.edu.pl/rejestracja/

Więcej informacji: http://leadershipforum.edu.pl/