Program stypendialny dla doktorantów pt.: “Trajektories of Change. Focus 2018 Transnational and Regional Dynamics”

Fundacja “ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius” ogłasza nabór na stypendia dla doktorantów kierunków humanistycznych, którzy w w swoich dysertacjach zajmują się tematem  transformacji w Europie i państwach sąsiadujących, migracji,  czy konfliktów i napięć przygranicznych.

Termin składania wniosków:  31 lipca br.

Więcej informacji: http://www.trajectories-of-change.de/application/