Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą stypendialną na rok 2019/2020.

Dodatkowo, w ofercie DAAD pojawiły się trzy nowe programy:

1. Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w trybie cotutelle  https://bit.ly/2OmGgEb

2. Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej https://bit.ly/2OQECfb

3. Bilateralna wymiana naukowców https://bit.ly/2AP2CMI

Oferta dostępna na naszej stronie internetowej oraz na: https://bit.ly/2niUF9c