Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostki badawcze z całego świata zainteresowanych współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w kolejnej edycji programu RISE worldwide 2019 (Research Internships in Science and Engineering). W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni. W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin: – biologia – chemia – fizyka – nauki o Ziemi – inżynieria – informatyka oraz pokrewnych kierunków.

Praktykanci otrzymują stypendium DAAD na pokrycie kosztów utrzymania i podróży.

Oferty praktyk na miesiące letnie 2019 można składać online od 1 września do 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje w języku angielskim oraz niemieckim znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie internetowej: www.daad.de/rise-worldwide.

Zgłoszenia na praktyki: https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/offer-an-internship/submit-an-internship-offer/

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt w języku angielskim lub niemieckim bezpośrednio pod adresem: rise-ww@daad.de.