Serdecznie zapraszamy stypendystów DAAD do udziału w warsztacie poświęconym pisaniu skutecznych wniosków grantowych w kontekście międzynarodowym, organizowanym wspólnie przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) i Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

To całodzienne szkolenie odbędzie się 28 września 2018r. w godzinach 8:30-17:30 w Warszawie, w siedzibie FNP.

Warsztat obejmie następującą tematykę:

– planowanie projektów naukowych

– elementy skutecznego wniosku grantowego

– rola recenzenta – wniosek z punktu widzenia grantodawcy

– strategie budowania kariery naukowej

Szkoleniu będzie towarzyszyć prezentacja oferty programowej DAAD i FNP.

Ostatnią część szkolenia stanowi dyskusja panelowa z udziałem polskich laureatów międzynarodowych grantów badawczych. Warsztat poprowadzi Iris Löhrmann, była dyrektor naukowa ZWEK, Centrum Szkolnictwa Wyższego i Współpracy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie i ekspert w dziedzinie pisania skutecznych wniosków grantowych, z doświadczeniem inicjatora 30 krajowych i międzynarodowych projektów i skutecznością własnych wniosków grantowych na poziomie 90%.

Szkolenie przeprowadzone będzie w języku angielskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewnią uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, natomiast dojazd i ewentualny nocleg uczestnicy organizują na własny koszt. Adresatami szkolenia są przede wszystkim uczestnicy studiów doktoranckich. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego online do dnia 14 września 2018r.

Osoba kontaktowa: Urszula Rapacka (FNP) tel.: 22 311 84 23 e-mail.: rapacka@fnp.org.pl