Zapraszamy do udziału w konkursie “Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich” organizowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację Nauki

Stosunki polsko-niemieckie należą, zwłaszcza po przełomie 1989 roku, do najintensywniejszych relacji, jakie istnieją między państwami i narodami w Europie. Obejmują one wiele poziomów  życia politycznego i społecznego i w dużym stopniu zależą od sposobu i jakości komunikacji między państwami, społeczeństwami i mediami obu krajów.

W konkursie specjalnym Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki wspiera empiryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych; szczególne znaczenie przypada przy tym komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

W badaniach powinno znaleźć się również miejsce na analizę takich aspektów jak wpływ specyfiki danej kultury politycznej na komunikację, rola mediów w propagowaniu wiedzy o sąsiednim kraju oraz postawy i międzykulturowe kompetencje elit. Szczególne znaczenie ma gruntowne przeobrażenie komunikacji w wyniku dynamicznego rozwoju internetu i mediów społecznościowych.

W centrum projektu badawczego powinna znaleźć się współczesność, zwłaszcza okres po wstąpieniu Polski do UE i charakterystyczne dla niego dziejsze wyzwania, przy czym uprawnione jest również uwzględnienie perspektywy historycznej.

Więcej informacji: http://www.pnfn.pl/pl/648.php

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2018 r.