Studia, kurs języka, a może pobyt badawczy w Niemczech? O większość stypendiów DAAD można ubiegać się tylko raz w roku, dlatego warto na czas przygotować wniosek.

Najbliższe terminy aplikacji o stypendia to:

Stypendia dla studentów i absolwentów

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-studentow-i-absolwentow/

Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-naukowcow-i-nauczycieli-akademickich/

Powtórne stypendia dla byłych stypendystów DAAD

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-bylych-stypendystow/