W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. DAAD będzie uczestniczyć w ramach kampanii Research in Germany w 8th European Young Engineers Conference na Politechnice Warszawskiej.

Podczas trwania konferencji przy stanowisku informacyjnym „Research in Germany” będzie można dowiedzieć się wszystkiego nt. prowadzenia i finansowania badań naukowych w Niemczech.

W poniedziałek, 8 kwietnia, o godz. 13.00 zapraszamy dodatkowo na prezentację pt. „Funding opportunities in Germany”.

Konferencja odbywa się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Waryńskiego 1.

Wszystkie informacje organizacyjne nt. konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/

“Research in Germany” to kampania zainicjowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) mająca na celu promocję współpracy Niemiec z zagranicznymi partnerami w zakresie badań i rozwoju. Instytucje zaangażowane w kampanię, w tym m.in. DAAD, przeprowadzają wspólnie projekty na całym świecie prezentujące możliwości prowadzenia i finansowania badań naukowych w Niemczech.

Główną platformą informacyjną „Research in Germany” jest strona internetowa www.research-in-germany.org