„Stypendium DAAD otwiera wiele drzwi i nowych możliwości” mówiła dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie dr Klaudia Knabel podczas uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych. Już niebawem kolejna grupa stypendystów będzie się mogła o tym przekonać.

Co roku setki kandydatów z Polski ubiegają się o stypendium na studia, pobyty badawcze i kursy języka niemieckiego w Niemczech. 14 maja br. w Ambasadzie Niemiec zebrali się studenci warszawskich uczelni, którym udało się przekonać komisję stypendialną do swoich projektów i zdobyć dofinansowanie.

Zarówno gospodarz spotkania Ambasador Niemiec Rolf Nikel, jak i dr Knabel witając tegorocznych stypendystów podkreślali szczególną wartość wymiany jako podstawy wzajemnego poznania i zrozumienia Polaków i Niemców, a także znaczenie wyjazdu stypendialnego dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi.

Również Natalia Janiszewska, która wielokrotnie odbywała pobyty stypendialne w Niemczech, z entuzjazmem opowiadała o korzyściach płynących z wyjazdu zagranicznego podczas studiów. Możliwość nauki języka w praktyce, a także zetknięcie się z nowymi często odmiennymi od własnych doświadczeniami i poglądami, to jej zdaniem największa wartość wyjazdu na stypendium.