Na zdjeciu od lewej:
prof. Marek Bojarski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2008-2016
Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
dr Klaudia Knabel, Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie
dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

DAAD zostało uhonorowane tegoroczną Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej za swoje zasługi na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Od 2004 roku miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Salon Śląski przyznaje nagrodę  polskim i niemieckim instytucjom i osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do zacieśnienia współpracy i dobrych relacji pomiędzy oboma narodami. Laureatami nagrody byli m.in. Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl.

DAAD dolaczyło do tego zacnego grona 1 października 2019 roku podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Drugim laureatem tegorocznej nagrody został Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Nagroda nazwana jest na cześć Jadwigi Śląskiej, księżnej Śląska z XIII wieku, uznawanej obecnie za patronkę pojednania i dobrych relacji polsko-niemieckich.