Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają trzeci konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W tej edycji wybranych zostanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

 

 

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwia  wybitnym naukowcom-liderom z całego świata organizowanie swoich zespołów badawczych w utworzonych centrach naukowych w tym regionie.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma finansowanie do 300 tys. euro rocznie do wykorzystania na działalność Centrum Doskonałości Naukowej.

Wnioski oceniane są w systemie peer-review przez międzynarodowy zespół ekspertów. Finansowanie jest przyznawane na 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

Wnioski można składać do 23 marca 2020 r.

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri3