Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiło kolejną edycję konkursu “Green Talents”. Wnioski można składać do 19 maja 2020 roku.

Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci studiów magisterskich, doktoranci, młodzi naukowcy i osoby rozpoczynające karierę zawodową zajmujący się szeroko pojętą ideą zrównoważonego rozwoju.

Co roku 25 laureatów z całego świata otrzymuje stypendium na pobyt badawczy w wybranej niemieckiej jednostce naukowej, a także zaproszenie na dwutygodniowe “Green Talents Science Forum” obejmujące m.in. wizyty w wiodących niemieckich ośrodkach badawczych i przedsiębiorstwach oraz indywidualne spotkania z niemieckimi ekspertami.

Szczegóły i aplikacja: www.greentalents.de.