Z początkiem roku szkolnego nowym dyrektorem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Warszawie został Dr. Martin Krispin, od lat związany z DAAD oraz międzynarodową współpracą w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

Przed objęciem stanowiska w Warszawie Dr. Krispin przez trzy lata kierował  działem stypendialnym “Europa Wschodnia, Azja Środkowa, Kaukaz Południowy”  w centrali DAAD w Bonn, odpowiedzialnym za współpracę z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadżykistanem i Turkmenistanem.

W latach 2012-2017 koordynował działania Niemieckiego Domu Nauki i Innowacji (DWIH) i był zastępcą dyrektora Biura DAAD w Moskwie.

Studiował historię Europy Wschodniej, nauki polityczne i ekonomię na uniwersytetach w Marburgu, Moskwie i Heidelbergu.

Przed rozpoczęciem pracy w centrali DAAD w Bonn w 2009 roku, przez kilka lat pracował w Warszawie w obszarze polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

 

 

Współpraca akademicka stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, ale również nowymi możliwościami.  Cieszę się, że mogę uczestniczyć w procesie jej dalszego wzmacniania i rozwijania z tak ważnym dla Niemiec partnerem, jakim jest Polska.

Dr. Martin Krispin