Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) uruchomiła dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania.

Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2020 r.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej FNP: https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/