“Wspólna historia – Společný příběh: Perspektywy wspólnych badań i współpracy naukowej” – DAAD w Pradze i Uniwersytet Karola podkreślają znaczenie 60 lat współpracy.

10 września 2020 r. w tzw. Auli Patriotycznej Uniwersytetu Karola w Pradze odbyły się obchody dwudziestolecia utworzenia biura DAAD w Republice Czeskiej. Około 40 gości przyjęło wspólne zaproszenie Punktu Informacyjnego DAAD i Uniwersytetu Karola, w tym wieloletni członkowie komisji stypendialnych oraz przedstawiciele klubu absolwentów czeskiego DAAD.

W swoim przemówieniu powitalnym rektor Uniwersytetu Karola, prof. Tomáš Zima, podkreślił znaczenie współpracy z niemieckimi uczelniami oraz licznych programów finansowania DAAD, w których uczestniczy jego uniwersytet. Bliskie partnerstwo niemiecko-czeskie było również tematem wystąpień ministra pełnomocnego w Ambasadzie Niemiec w Pradze, dra Hansa-Petera Hinrichsena, oraz sekretarza stanu w czeskim Ministerstwie Edukacji, dra Jindřicha Frycza. W imieniu DAAD zebranych powitał dr Martin Krispin, nowy dyrektor Przedstawicielstwa w Warszawie. Punkt Informacyjny DAAD w Pradze istnieje od 2000 roku, do 2019 pod nazwą „Centrum Informacyjne”. Biuro DAAD w Czechach podlega pod nadzór administracyjny Przedstawicielstwa w Warszawie.

W swoim uroczystym wykładzie historyk, prof. Jiří Pešek, zwrócił uwagę na życie i pracę prof. Jana Křena, wieloletniego przewodniczącego Czesko-Niemieckiej Komisji Historycznej, współsygnatariusza Karty 77 i jednego z najbardziej zasłużonych działaczy na rzez pojednania czesko-niemieckiego. Prof. Jan Křen, który również był ściśle związany z DAAD, zmarł w kwietniu 2020 roku w wyniku zakażenia SARS-CoV-2.

Więcej na temat uroczystości oraz historii czesko-niemieckiej wymiany akademickiej (tekst w jęz. niemieckim): http://www.landesecho.cz/index.php/gesellschaft/1474-austausch-mit-tradition.