Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną pragramu stypendialnego dla absolwentów, doktorantów i naukowców w  dziedzinach “filologia germańska” i “nauczanie jęz. niemieckiego”, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy zajmują się tematyką mniejszości niemieckiej.

W ramach programu stypendialnego “Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej” absolwenci studiów I i II stopnia mogą odbyć pobyt studyjny, a doktoranci i naukowcy pobyt badawczy na wybranej przez siebie niemieckiej uczelni.

Absolwenci, doktoranci i młodzi naukowcy (postdocs) mogą otrzymać stypendium na okres od 1 do 6 miesięcy, natomiast doświadczeni naukowcy na okres od 1 do 3 miesięcy.

Szczególne zalety tego programu stypendialnego to:
– ruchomy termin rozpoczęcia stypendium (do ustalenia przez kandydata)

– dwa terminy składania wniosków w roku: 30.11.2020 i 15.07.2021

Wszystkie informacje i aplikacja (w jęz. niemieckim)