Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Towarzystwo Maxa Plancka zapraszają zapraszają naukowców ze wszystkich krajów i dyscyplin naukowych do skadania zgłoszeń ofert utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft). Celem programu jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej.

Program skierowany jest do wybitnych naukowców, którzy składają wniosek wspólnie z polską instytucją naukową, gotową w ramach swojej struktury utworzyć centrum Dioscuri. Laureaci konkursu utworzą własne grupy badawcze i przejmą kierownictwo centrum.

Centra Dioscuri będą współpracować z niemieckimi uczelniami i pozauniwersyteckimi instytutami badawczymi w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami.

Program finansowany jest wspólnie Narodowego Centrum Nauki (NCN) ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

We współpracy z  Narodowym Centrum Nauki (NCN) w Polsce powstało dotychczas 5 Centrów Dioscuri w różnych dziedzinach nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące czwartej edycji programu znajdą Państwo w języku angielskim pod adresem: https://www.mpg.de/16493060/fourth-call-dioscuri

Osoby odpowiedzialne za program Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri:

Po stronie Narodowego Centrum Nauki:

Małgorzata Jacobs
Email: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl

Po stronie Towarzystwa Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft)
Steffi Heinecke (Dioscuri Office)
E-mail: dioscuri@gv.mpg.de