Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiło kolejną edycję konkursu “Green Talents”. Wnioski można składać do 19 maja 2021 roku.

Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci studiów magisterskich, doktoranci, młodzi naukowcy i osoby rozpoczynające karierę zawodową zajmujący się szeroko pojętą ideą zrównoważonego rozwoju.

25 laureatów z całego świata otrzyma stypendium na pobyt badawczy w wybranej niemieckiej jednostce naukowej, a także zaproszenie na “Virtual Science Forum”, możliwość nawiązania kontaktów z wiodącymi naukowcami i ośrodkami badawczymi oraz członkostwo w prestiżowym Green Talents Network.

Szczegóły i aplikacja: www.greentalents.de.