Celem  programu “Postdoctoral Researchers International Mobility Experience” (PRIME) jest wspieranie międzynarodowej mobilności naukowców z tytułem doktora.

Nie jest to standardowy program stypendialny DAAD. W ramach PRIME finansowane są tymczasowe stanowiska podoktorskie na niemieckich uczelniach obejmujące pobyt naukowy poza granicami Niemiec.

Program skierowany jest do młodych naukowców wiążących swoją przyszłość zawodową z Niemcami. Zakłada on 12-miesięczy pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym, a następnie 6-miesięczną fazę “reintegracji” na niemieckiej uczelni.

Program finansowany jest ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Unii Europejskiej (EU/FP7/Marie Curie Actions/COFUND).

Harmonogram bieżącego cyklu aplikacyjnego/rekrutacyjnego:

Ogłoszenie naboru: 1 maja 2021 r.
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2021 r.
Selekcja: marzec 2022 r.
Najwcześniejsza data rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje w jęz. angielskim i niemieckim