Zapraszamy na seminarium online w ramach projektu DAAD “bologna hub” poświęconego mikroreferencji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

W związku z coraz szybszym postępem technologicznym społeczeństwo i rynek pracy wymagają coraz bardziej złożonych umiejętności. Raz zdobyta wiedza musi być stale aktualizowana, a nie rzadko konieczne są działania w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji. W tym kontekście edukacja nie jest już przypisana do konkretnej grupy wiekowej lub grupy docelowej, ale instytucje szkolnictwa wyższego muszą zapoznać się z potrzebami osób uczących się przez całe życie i dostosować się do ich potrzeb.

Podstawową zasadą mikroreferencji jest zapewnienie ram edukacyjnych dla tych wysiłków w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji oraz uznanie nowo nabytych kompetencji, ponieważ osoby uczące się coraz częściej chcą i muszą dokumentować swoje osobiste ścieżki kształcenia przez całe życie zawodowe. W tym przypadku mikro-potwierdzenia wypełniają lukę pomiędzy formalnym kształceniem opartym na dyplomie a szybko zmieniającym się rozwojem wiedzy i potrzebami rynku pracy.

Głównym zagadnieniem seminarium “Micro-credentials in the EHEA: Small Learning Units – Big Opportunities?” jest europejskie podejście do mikroreferencji.  Omówione zostaną przykłady dobrych praktyk i inicjatyw w zakresie mikroreferencji związanych z kluczowymi zobowiązaniami procesu bolońskiego, a także szerszy wpływ mikroreferencji możliwości na uczenie się przez całe życie.

Wydarzenie to ma na celu wzbogacenie toczącej się dyskusji na temat mikroreferencji i wymianę wiedzy ekspertów z zakresu polityki i szklnictwa wyższego.

Kiedy: 1 lipca 2021 w godz. 11:00-16:30

Szczegóły i rejestracja