Z okazji 30. rocznicy podpisania “Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu wydarzeń poświęconych relacjom polsko-niemieckim na przestrzeni ubiegłych 30 lat oraz ich rozwojowi w przyszłości.

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

  • Konferencja naukowa w Warszawie, 17-19 czerwca 2021
  • Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021
  • Debata w Berlinie, październik 2021

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referencji komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką. W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponadto eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Język konferencji: polski i niemiecki.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Wydarzenie będzie transmitowane online.

Program oraz szczegółowe informacje: https://30-lat-sasiedztwa.lazarski.pl/

Organizatorami wydarzenia są Instytut Studiow Politycznych PAN, Deutsches Polen-Institut, Uczelnia Łazarskiego.

Współorganizatorzy:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

Fundacja im. Friedricha Eberta,

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki,

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa