“Pokojowa i zjednoczona Europa nie jest możliwa bez silnych relacji polsko-niemieckich w sercu kontynentu. W czasach rosnących sił odśrodkowych w UE wymiana akademicka z naszym wschodnim sąsiadem jest ważniejsza niż kiedykolwiek (…)” – powiedział Prezydent DAAD, prof. dr Joybrato Mukherjee, z okazji 30. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Więcej w jęz. niemieckim