Studia, a może pobyt badawczy w Niemczech? O większość stypendiów DAAD można ubiegać się tylko raz w roku. Poniżej zestawienie najbliższych terminów aplikacji w poszczególnych  programach stypendialnych.

27 września 2021
Stypendia na studia na kierunkach muzycznych

30 września 2021
Stypendia na studia na kierunkach architektonicznych

1 listopada 2021
Dotacje na podróże grupowe do Niemiec

2 listopada 2021
Stypendia na studia na kierunkach scenicznych

15 listopada 2021

  • Stypendia na studia typu master dla absolwentów wszystkich kierunków
  • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze
  • Stypendia na krótkoterminowe  pobyty badawcze
  • Stypendia na roczne  pobyty badawcze
  • Stypendia na pobyty badawcze podczas studiów doktoranckich w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej oraz w trybie cotutelle
  • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
  • Stypendia na staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich z kierunków architektonicznych i artystycznych
  • Stypendia dla byłych stypendystów DAAD

30 listopada 2021
Stypendia na studia na kierunkach artystycznych (sztuki piękne, wzornictwo, komunikacja wizualna i film)

Więcej informacji nt. poszczególnych programów i aplikacji