Ruszyła 9. edycja programu Rudolf Mößbauer Tenure Track Professorships na Technische Universität München (TUM) skierowanego do naukowców następujących dziedzin: inżynieria systemów pojazdów autonomicznych, energia dla zrównoważonych systemów mobilności, fizyczne i chemiczne podstawy nauki i technologii kwantowej, chemia produktów naturalnych.

Wszystkie informacje nt. programu i aplikacja