Po blisko półtorarocznej przerwie serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z serii Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe. Prof. Ewa Grabska wygłosi wykład pt. “Komputer a kreatywność w projektowaniu”.

Spotkanie odbędzie się 14 października 2021r., o godz. 18.00, w Sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Pałac Karnickich, Al. Ujazdowskie 39.

Prof. Ewa Grabska "Komputer a kreatywność w projektowaniu" - opis wykładu

Często spotykamy się z twórczym myśleniem i poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań. Tak zwane sztuki kreatywne obejmują kompozycje muzyczne, malarstwo, rzeźbę, architekturę oraz różne inne formy projektów. Istotą kreatywności jest tworzenie czegoś oryginalnego lub nowatorskiego, czego doświadczą inni poza kreatorem. Obecnie systemy komputerowe wspomagające kreatywność stanowią jedno z
największych wyzwań podejmowanych w metodologii projektowania wspomaganego komputerowo.
Przez kreatywność obliczeniową (ang. computational creativity) będziemy rozumieć wykorzystanie komputerów do generowania wyników, które można by uznać za kreatywne, jeśli byłyby wytwarzane wyłącznie przez człowieka. Koncepcja kreatywności obliczeniowej odnosi się nie tylko sztuki, ale również do innowacyjnych teorii naukowych, modeli matematycznych i projektów inżynierskich.
Kreatywne projektowanie polega na poszerzeniu przestrzeni możliwych projektów o nową wiedzę. Odbywa się to w wyniku takich mechanizmów kreatywnego projektowania, jak na przykład emergencja, analogia i kreatywna ewolucja. Mechanizmy te są również przedmiotem badań nad percepcją wizualną. Nowe przedstawienie postrzegania w sposób dynamiczny, pomaga zrozumieć rolę percepcji wizualnej w procesie kreatywnego projektowania.
W dobie Internetu projektanci szukają wizualnych narzędzi poznawczych, które zainspirowałyby ich do kreatywnych działań. Na wykładzie przedstawiony będzie przykład narzędzia komputerowego do wspomagania kreatywności projektanta w procesie stylizacji obiektów architektonicznych zgodnie z jego preferencjami estetycznymi.
Celem wykładu jest dostarczenie podstaw zrozumienia roli kreatywności obliczeniowej w twórczej fazie projektowania wizualnego.

Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną liczba miejsc jest ograniczona – prosimy o rejestrację do 10 października 2021r. pod adresem mailowym: daad@daad.pl

Udział w wydarzeniu wymaga certyfikatu o zaszczepieniu przeciw wirusowi COVID lub zaświadczenia o przebytym zakażeniu tym wirusem.

Informacje na temat prelegentów oraz program spotkań na rok 2021/22:

Kliknij, aby pobrać: Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe - Program 2021/22 (pdf, 2,68 MB)

Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe

Wykłady z cyklu „Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe” to wspólna inicjatywa Ambasady Niemiec w Warszawie, Societas Humboldtiana Polonorum, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego. W ramach cyklu cztery razy w roku odbywają się spotkania z renomowanymi polskimi i niemieckim naukowcami różnych dziedzin.