Nowo wybrany Kanclerz Niemiec Olaf Scholz

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) gratuluje nowo wybranemu kanclerzowi federalnemu Olafowi Scholzowi i jego gabinetowi. Cieszymy się na współpracę w szczególności z nowymi kierownictwem Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych oraz Ministerstwem Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

„Serdecznie gratuluję Olafowi Scholzowi powołania na dziewiątego kanclerza federalnego Republiki Federalnej Niemiec. W odniesieniu do umowy koalicyjnej liczymy na nowe impulsy na rzecz globalnej wymiany akademickiej, międzynarodowej współpracy akademickiej, internacjonalizacji niemieckich instytucji szkolnictwa wyższego oraz wzmocnienia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Cieszymy się również na współpracę z Federalną Minister Spraw Zagranicznych Annaleną Baerbock, Federalną Minister Edukacji i Badań Naukowych Bettiną Stark-Watzinger oraz Federalną Minister Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Svenją Schulze” – powiedział Prezydent DAAD prof. dr Joybrato Mukherjee.

Rozwój zagranicznej polityki akademickiej

„W umowie koalicyjnej podkreśla się znaczenie akademickiej polityki zagranicznej w czasach rosnącej niestabilności międzynarodowej”, podkreślił Mukherjee. Dlatego też z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że doświadczenia i inicjatywy DAAD są wykorzystywane w różnych aspektach. Dotyczy to na przykład wyraźnego zobowiązania do intensyfikacji niemieckiej dyplomacji naukowej i utrzymywania stosunków akademickich również z wymagającymi krajami partnerskimi, a także zwiększenia promocji wolności naukowej i rozwoju programów ochrony studentów i naukowców. W epoce antropocenu coraz większego znaczenia nabiera niemiecka zagraniczna polityka akademicka. Międzynarodowa współpraca akademicka jest jedyną drogą do sprostania wielkim globalnym wyzwaniom, takim jak spowodowane przez człowieka zmiany klimatyczne, zrównoważenie systemów żywnościowych oraz ekstremalne konflikty społeczne i gospodarcze” – powiedział prezydent DAAD.

Koncentracja na Europie

W umowie koalicyjnej uwzględniono również postulaty DAAD dotyczące systematycznego promowania Europy jako ośrodka akademickiego w globalnej konkurencji. Należą do nich m.in. zobowiązania na rzecz odnoszącego największe największe na świecie sukcesy programu wymiany Erasmus+, który wspiera rozwój tożsamości europejskiej wśród młodego pokolenia, a także na rzecz wzmocnienia europejskich sieci uniwersyteckich. DAAD docenia również deklaracje dotyczące pielęgnowania i dalszego rozwoju stosunków akademickich z Wielką Brytanią po Brexicie.

Wzmocnienie DAAD

Umowa koalicyjna wzmacnia niemiecką naukę w wielu istotnych punktach. Szczególnie dobrą wiadomością dla wielu studentów jest zapowiedziana kompleksowa reforma federalnego systemu pożyczek studenckich BAföG. Szczególnie cieszy nas fakt, że nowy rząd federalny zamierza trwale wzmocnić finansowo DAAD jako największego zagranicznego agenta polityki akademickiej – to samo dotyczy naszego partnera – Fundacji Alexandra von Humboldta. Zobowiązanie do zwiększenia naszego instytucjonalnego finansowania zgodnie z „Paktem na rzecz Badań i Innowacji, czyli o trzy procent rocznie, jest dowodem wielkiego zaufania rządu federalnego do naszej pracy” – powiedział Mukherjee. „Nie zawiedziemy tego zaufania”.

Kontakt dla prasy (w jęz. angielskim lub niemieckim) :
Michael Flacke
Head of Press Office / Press Officer – SB03
DAAD – German Academic Exchange Service
+49 228 882-454
presse@daad.de