Zapraszamy pracowników muzeów do udziału projekcie „The Museums Lab” współorganizowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) i finansowanym ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„The Museums Lab” to projekt edukacyjny skierowany do pracowników muzeów w Europie i Afryce mający na celu stworzenie sieci kontaktów i wymiany informacji na temat przyszłości muzeów na obu kontynentach. Projekt zakłada udział w trzyczęściowym seminarium, obejmującym fazę online i fazy stacjonarne w Berlinie i Kapsztadzie.

Termin zgłoszeń upływa 23 stycznia 2022 r.

Wszystkie informacje