Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, prezydent Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), przyjeżdża w weekend do Polski. W poniedziałek (28.3.) spotka się z przedstawicielami polskich uczelni i instytucji naukowych, aby zapoznać się z rozwojem sytuacji w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

„Poprzez tę wizytę pragnę zapewnić organizacje i uczelnie partnerskie w Polsce o naszej solidarności i wyrazić im naszą wdzięczność. Polska przyjęła do tej pory około dwóch milionów osób z Ukrainy, a uczelnie w całym kraju pomagają ukraińskim studentom i naukowcom po traumatycznej ucieczce odnaleźć się w nowej sytuacji”, mówi prof.  Joybrato Mukherjee. „Dzięki niezwykłej gotowości do niesienia pomocy polscy obywatele i instytucje są dla nas w tych czasach wzorem do naśladowania. W szczególności chciałbym dowiedzieć się więcej o doświadczeniach związanych z przyjmowaniem i wspieraniem ukraińskich studentów i naukowców na polskich uczelniach oraz porozmawiać o możliwościach rozszerzenia wymiany akademickiej między Polską a Niemcami.”

Prezydent DAAD spotka się z przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Celem rozmów jest również zebranie pomysłów na dalszy rozwój zaangażowania niemieckich uczelni i organizacji naukowych na rzecz uchodźców z Ukrainy. “W Niemczech oczekujemy, że na nasze uczelnie przyjedzie co najmniej 100 000 ukraińskich studentów i naukowców. Kiedy patrzymy na sytuację w Polsce, widzimy, że nam w Niemczech pozostało niewiele czasu na dobre przygotowanie się na przyjęcie rosnącej liczby osób, które będą szukać u nas schronienia”, kontynuuje Joybrato Mukherjee.

Już na początku marca DAAD zaapelowała o stworzenie kompleksowego programu wsparcia dla niemieckich uczelni w wysokości ok. 80 mln euro rocznie, aby móc szybko zaoferować ukraińskim studentom i naukowcom możliwości podjęcia aktywności akademickich i naukowych w Niemczech.

Kontakt dla prasy:
Michael Flacke
Kierownik Biura Prasowego / Rzecznik Prasowy – SB03
DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
+49 228 882-454
presse@daad.de